woensdag 13 mei 2015

SWIFT Betaling

SWIFT Betaling

Een SWIFT is een vorm van betalen in het kader van het buitenlands betalingsverkeer waarbij gebruik gemaakt wordt van een internationaal geautomatiseerd telecommunicatiesysteem tussen de banken, het zgn. SWIFT-systeem wat staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Gebruikte begrippen in swiftbetaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer