zaterdag 16 mei 2015

pre-packaged deal

pre-packaged dealDe term pre-packaged deal slaat op een constructie die bij dreigende faillissementen wordt toegepast. Hierbij wordt door de rechtbank aan de toekomstige curator de mogelijkheid gegeven om de verkoop van belangrijke activa voor te bereiden voordat er een faillissement wordt uitgesproken.

Direct daarna wordt de verkoop dan uitgevoerd. Het voordeel hiervan is een veel hogere opbrengst en de onderneming kan meestal gewoon doorgestart worden.

Dit voorkomt zinloze kapitaalvernietiging en onnodig verlies van werkgelegenheid.


Gebruikte begrippen in prepackaged deal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
kapitaalvernietiging
  ... als we stoppen met het doelmatig gebruiken van kapitaalgoederen dan noemen we dat kapitaalvernietiging bijvoorbeeld bedrijfspanden die leeg staan en...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer