Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 16 mei 2015

recht

rechtHet begrip recht kent veel betekenissen zoals

1- een aan iemand toekomende bevoegdheid, waaronder we bijvoorbeeld het stemrecht mogen rekenen

2- een belasting die de overheid oplegt, zoals bijvoorbeeld een invoerrecht

3- het hebben van aanspraak op iets. Bijvoorbeeld iemand van de pensioengerechtigde leeftijd heeft recht op ouderdomspensioen (AOW)

4- het geheel van in de samenleving geldende vastgelegde normen waar juristen zich mee bezig houden en die door de overheid afgedwongen kunnen worden bij niet naleven ervan.
Gebruikte begrippen in recht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer

Begrippen waar recht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
actionist
  ... de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelbewijs
  ... Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is...Lees meer
aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandeelhoudersregister
  ... Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van...Lees meer
aandelenemissie met voorkeursrecht
  ... Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aandelenregister
  ... het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
indexarbitrage
  ... onder indexarbitrage verstaam we een vorm van computergestuurde handel waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine koersverschillen bijvoorbeeld...Lees meer
knock out optie
  ... een knock out optie is een vorm van een barrieroptie bij een knock out optie vervalt het recht...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
neuraal netwerk een neuraal netwerk is
  ... een neuraal netwerk is een blackboxsysteem dat een aantal invoerstromen omzet naar een output bijvoorbeeld koop en verkoopsignalen...Lees meer
absoluut recht
  ... Onder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
baissepremie
  ... De baissepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd een baissepositie in te nemen ofwel...Lees meer
faspon
  ... faspon is een afkorting van fixed term agreement for short term put option on netherland securities een faspon is een...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
keuzekarakter
  ... de term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten...Lees meer
aanmaning
  ... Een aanmaning is een dringende aansporing om vã³ã³r een bepaalde datum een bepaalde verplichting na te komen soms is een...Lees meer
factormaatschappij
  ... een factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
in pand geving
  ... onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht...Lees meer
mantelconstructie
  ... een mantelconstructie of mantelaffaire is een transactie waarbij de houder van een obligatie het couponblad schenkt of verkoopt en de...Lees meer
aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
parate executie
  ... het recht van parate executie is een bevoegdheid door de wet toegekend aan bepaalde crediteuren zoals bijvoorbeeld de pandhouder...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
accessoire rechten
  ... Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk...Lees meer
score
  ... een score is een onderdeel van een belegging een in american trust unit...Lees meer
algemene vergadering van aandeelhouders
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
AVA
  ... De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om...Lees meer
amortisatiebewijs
  ... In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd...Lees meer
bijzonder aandeel
  ... een bijzonder aandeel wordt uitgegeven als beschermingsconstructie bij het bijzonder aandeel krijgt een aandeelhouder een bijzonder recht om een...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatiehouder
  ... de obligatiehouder is degene die de obligatie in eigendom heeft en uit hoofde daarvan in principe recht heeft op de...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
royalty
  ... een royalty is een vergoeding voor het gebruik van een bepaald recht denk bij een royalty aan het gebruiken van...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
financiële activa
  ... onder de financiële activa verstaan we de activa die de vorm van een vermogenstitel hebben dit wil zeggen dat deze...Lees meer
horizontaal eigendom
  ... een horizontaal eigendom is een zakelijk recht bestaande uit een aandeel in het eigendomsrecht op een gebouw en grond...Lees meer
remissierecht
  ... het remissierecht is een recht van de pachter ingevolge de pachtwet op vermindering van de pachtprijs over een pachtperiode...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer
octrooi
  ... een octrooi of ook wel een patent is een exclusief recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaald product te...Lees meer
aanzegpremie
  ... De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd...Lees meer
afgeleid recht
  ... Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het...Lees meer
asasaandeel
  ... Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van...Lees meer
AA
  ... een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
accountant
  ... Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
RA
  ... een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen...Lees meer
appartementsrecht
  ... Onder het begrip appartementsrecht verstaan we het mede eigendomsrecht in een in losse appartementen gesplitst gebouw bij het kopen van...Lees meer
absolute call privilege
  ... Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst...Lees meer
aanvullendrecht
  ... Onder aanvullend recht verstaan we een vorm van recht waarvan in een overeenkomst afgeweken mag worden waarbij eigen rechtsregels...Lees meer
regelend recht
  ... onder aanvullend recht verstaan we een vorm van recht waarvan in een overeenkomst afgeweken mag worden waarbij eigen rechtsregels...Lees meer
stellage
  ... een stellage is een weinig voorkomende vorm van een baissepremie respectievelijk haussepremie hierbij wordt de premie niet betaald op het moment...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
accountsreceivablefinancing
  ... Met de niet te vertalen term accounts receivable financing bedoelen we een vorm van factoring waarbij de factor...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
floortion
  ... een floorwarrant is een warrant met een verkooprecht...Lees meer
factoring
  ... in feite is factoring een vorm van bedrijfsfinanciering hierbij neemt de factormaatschappij ofwel factor alle vorderingen van het betreffende bedrijf...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
openkoop
  ... een open koop of openingskoop is het openen van een long positie in opties dat wil zeggen een positie...Lees meer
balanswaarde
  ... Onder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde...Lees meer
separatist
  ... een separatist in boekhoudkundige zin is een crediteur die zijn rechten kan uitoefenen tijdens het faillissement van zijn debiteur als...Lees meer
undisclosed factoring
  ... undisclosed factoring wordt ook wel confidential factoring genoemd...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
afstand van rechtvanregres
  ... Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of...Lees meer
relatievesterkte
  ... onder de de relatieve sterkte verstaan we de mate waarin een aandeel meebeweegt met de index waar hij...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
preferentaandeel
  ... aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling...Lees meer
aandelenenobligaties
  ... Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
optiestijl
  ... opties kennen twee stijlen de amerikaanse en de europese bij de amerikaanse optiestijl kunt u op ieder moment gedurende de...Lees meer
zonder forceren order
  ... een zonder forceren order wordt ook wel een sans forcer order of bestens zonder forceren order genoemd...Lees meer
registergoed
  ... een registergoed is een goed waar voor de overdracht of de vestiging van zakelijke rechten een overschrijving of inschrijving...Lees meer
haussepremie
  ... de haussepremie is een bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd het recht te hebben om een...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
conversierecht
  ... het conversierecht is het recht om een converteerbare obligatie voor een vaste prijs in te wisselen tegen aandelen...Lees meer
cum datum
  ... de cum datum is de laatste dag waarop een fonds op een bepaalde beurs inclusief een afgeleid recht bijvoorbeeld...Lees meer
currency warrant
  ... een currency warrant geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de aangegeven valuta te kopen van...Lees meer
open buy
  ... een open buy is het openen van een long positie in opties door deze te kopen dwz het krijgen...Lees meer
oprichtersbewijs
  ... een oprichtersbewijs is een door de oprichters ondertekend document waaruit de stichting van de vennootschap blijkt later vervangen door de...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
beschikkingsbevoegdheid
  ... met de term beschikkingsbevoegdheid wordt het recht bedoeld van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer
beschikkingsonbevoegdheid
  ... onder beschikkingsonbevoegdheid verstaan we het wettelijk niet kunnen uitoefenen door de rechthebbende van zijn recht om zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer
bijzondere bijstand
  ... u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
eigenwoning
  ... Met nieuwe belastingstelsel verstaat onder de eigen woning de woning waarvan u de eigenaar bent en die u...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
vetorecht
  ... het vertorecht is het recht om het tot stand komen van een besluit in een vergadering te verhinderen door het...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
deferredstrike option
  ... een deferred strike option is een exotische optie meestal met valuta als onderliggende waarde waarbij de houder het...Lees meer
bloot eigenaar
  ... de bloot eigenaar is de eigenaar van een zaak waarvan een derde persoon of instelling het volle genot heeft...Lees meer
blote eigendom
  ... onder het zogenaamde blote eigendom verstaan we een zakelijk recht van een ander op volle genot van een eigendom...Lees meer
erfpacht
  ... erfpacht vinden we in bepaalde gemeenten sommige huizen staan dan op grond die bijvoorbeeld eigendom van de gemeente is...Lees meer
zakelijk recht
  ... onder een zakelijk recht verstaan we het absolute recht op een zaak bijvoorbeeld bij eigendom...Lees meer
commodity warrant
  ... een commodity warrant is een warrant met een commodity als onderliggende waarde en uitoefening van deze warrant geeft dan ook...Lees meer
juridischeeigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak waaronder goederen en ook rechten vallen het volledige...Lees meer
verwisselingsverhouding
  ... de verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht...Lees meer
right of security
  ... met de engelse term right of security bedoelen we een recht dat tot doel heeft is om de...Lees meer
uniformpensioenoverzicht
  ... de unique three river bottom is een koerspatroon uit de wereld van de candlestickanalyse...Lees meer
UPO
  ... de term upper shadow komt uit de wereld van de candlestickanalyse het is de lijn die de body verbindt...Lees meer
dual fund
  ... onder een dual fund verstaan we een beleggingsinstelling die met twee soorten aandelen of participaties werkt deze maken normaal gesproken...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
obligatie met warrant
  ... de obligatie met warrant is een variant op de converteerbare obligatie...Lees meer
obligatiewarrant
  ... een obligatiewarrant is een wat minder gebruikelijke vorm van een warrant die recht geeft op het kopen van een obligatie...Lees meer
monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer
pref
  ... de term pref is een verkorting van preferent aandeel de term wordt dan gebruikt in de zin van "fonds axc geeft...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent winstdelend aandeel
  ... een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede...Lees meer
prioriteitsaandeel
  ... een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
invoice discounting
  ... invoice discounting is een vorm van factoring bij invoice discounting wordt niet de gehele omzet overgedragen...Lees meer
recht van reclame
  ... het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen...Lees meer
privaat recht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer
publiekrecht
  ... het privaatrecht betreft dat gedeelte van het recht dat de verhouding regelt tussen particulieren burgers bedrijven en organisaties...Lees meer
rechtssubject
  ... een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
recht van retentie
  ... het recht van retentie is het recht van een schuldeiser die in dit geval de retentor wordt genoemd...Lees meer
gedekte warrant
  ... een zogenaamde gedekte warrant geeft de houder ervan het recht op al bestaande aandelen te kopen van de uitgever...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
economisch eigendom
  ... onder het begrip economisch eigendom verstaan we het recht om het volledige genot van een zaak te hebben ook...Lees meer
forfait overeenkomst
  ... een forfaitovereenkomst is een overeenkomst waarbij bijvoorbeeld een wissel wordt gedisconteerd onder afstand van het regresrecht...Lees meer
goldwarrant
  ... een gold warrant is een warrant die ofwel los verhandeld wordt of onderdeel uitmaakt van een combinatie met een ander...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypotheekbedingen
  ... onder de hypotheekbedingen verstaan we de bedingen zeg maar voorwaarden die een hypotheekhouder kan maken tegelijk met het zakelijk recht...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
inkomenstoets
  ... het begrip inkomenstoets kent meerdere betekenissen 1 bij aanvang van de hypotheek zal de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring en een recente loonstrook...Lees meer
IATA
  ... de international air transport association vaak afgekort aangeduid tot iata is de internationale luchtvrachtvervoerdersassociatie...Lees meer
international airtransport association
  ... de international air transport association vaak afgekort aangeduid tot iata is de internationale luchtvrachtvervoerdersassociatie de aangesloten vervoerders hebben zich...Lees meer
medezeggenschap
  ... onder de medezeggenschap aandeelhouder verstaan we dat een aandeelhouder invloed kan uitoefenen op het tot stand komen van besluiten...Lees meer
monetarist
  ... monetaristen zijn de aanhangers van de kwantiteitstheorie en voorstanders van het monetarisme een bekende monetarist is de econoom milton friedman...Lees meer
niet verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een nietverhandelbaar exemplaar van een connossement is een exemplaar van een connossement dat voor administratieve doeleinden...Lees meer
registerinschrijving
  ... onder een registerinschrijving verstaan we het recht op een effect dat op naam in een register is ingeschreven ofwel we...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
maturity factoring
  ... onder maturity factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regrã¨s...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
accusatoir proces
  ... Een accusatoir proces is een vorm van een strafproces het is een strafproces waarbij de aanklager en de aangeklaagde...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
inschrijving in het hypotheek register
  ... onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt...Lees meer
adminstratief recht
  ... Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
bijschrijven op aandelen
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
bijstempeling
  ... bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling dit bewijs geeft recht op een deel van de overwinst...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
callable
  ... de term callable duidt bij een converteerbare obligatie aan dat de uitgevende onderneming het recht heeft de convertible voortijdig terug...Lees meer
certificaat van Amerikaans aandeel
  ... een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt of adr is een effect dat originele...Lees meer
aankondiging
  ... De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
datum exdividend
  ... de datum ex dividend is vaak de dag waarop het dividend officieel is vastgesteld ofwel de dag van...Lees meer
debtwarrant
  ... een debtwarrant is een warrant die de houder het recht geeft tot aankoop van een obligatie tegen een vaste prijs...Lees meer
depotfractiebewijs
  ... een depotfractiebewijs is een effect dat recht geeft op een deel van een effectendepot bestaande uit onderling gelijke eenheden...Lees meer
dont
  ... een dont is een ouderwets woord voor een specifiek soort premieaffaire...Lees meer
doorgestreept dividend bewijs
  ... onder een doorgestreept dividendbewijs verstaan we een dividendbewijs dat recht geeft op een gedeeltelijke uitbetaling van het dividend in...Lees meer
doorgestreepte coupon
  ... onder een doorgestreepte coupon verstaan we een coupon die recht geeft op slechts een gedeeltelijk uitbetaling van de couponrente...Lees meer
keur
  ... een keur houdt het midden tussen een contante affaire en een premieaffaire men koopt een of meer aandelen of obligaties met...Lees meer
aandeel op onverdeelde boedel
  ... Het recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding stel dat twee partners...Lees meer
bijkomstige rechten
  ... de term bijkomstige rechten komt uit het nbw bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende...Lees meer
cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
directe garantie
  ... onder een directe garantie verstaan we een garantie waarbij de nederlandsche crediet verzekering maatschappij nv ncm zich rechtstreeks tegenover...Lees meer
discontofaciliteit
  ... onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen...Lees meer
disconto krediet
  ... onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de...Lees meer
caption
  ... onder het begrip caption verstaan we een optie die het recht geeft om een cap te kopen tegen een vooraf...Lees meer
cassatie
  ... onder het juridische begrip cassatie verstaan we een onderzoek dat door de hoge raad wordt ingesteld...Lees meer
droit de suite
  ... met het begrip droit de suite wat ook wel zaaksgevolg wordt genoemd bedoelt men de omstandigheid dat een...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
cumdividend
  ... onder cum dividend verstaan we een notering van een aandeel waarbij met de koersvorming rekening wordt gehouden met het...Lees meer
valuta warrant
  ... een valutawarrant is het recht om een bedrag in euro's te kopen tegen een vaste wisselkoers met een bepaalde valuta...Lees meer
voorinschrijving
  ... als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vã³ã³r...Lees meer
betaalvorm
  ... de betaaldatum is in de effectenwereld de datum waarop een afgeleid recht bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
action de jouissance
  ... Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bewijs van deelgerechtigdheid
  ... onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan...Lees meer
bezwaarschrift
  ... als de belastinginspecteur besluit van de door u ingediende aangifte af te wijken dan heeft u nadat u de definitieve...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer
verhandelbare emissierechten
  ... onder zogenaamde verhandelbare emissierechten verstaan we het recht dat een bedrijf heeft om een eigen overschot ban een bepaalde...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
bezitloos pandrecht
  ... bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd bezitloos pandrecht is een in het nieuw burgerlijk wetboek nbw...Lees meer
verjaring
  ... verjaring is een door de wet erkend middel om mits aan bepaalde vereisten is voldaan...Lees meer
theoretische claimwaarde
  ... formule voor de berekening van de theoretische claimwaarde van een aandeel...Lees meer
international factoring
  ... onder international factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor exportfactor in het land van de exporteur...Lees meer
standbijkrediet
  ... een standby letter of credit is een letter of credit die de functie heeft van een bankgarantie...Lees meer
stornorecht
  ... het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem...Lees meer
coupondatum
  ... de coupondatum is de datum waarop een obligatie met vast renteschema de rente beschikbaar stelt...Lees meer
cumulatief preferente winstdelende aandelen
  ... cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn hetzelfde als een cumulatief preferent aandeel waar dan nog bij komt dat...Lees meer
emissie met voorkeursrecht
  ... een emissie met voorkeursrecht is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben bij...Lees meer
exclaim
  ... met de term ex claim wordt een aanduiding bij de koers van een aandeel bedoeld die aangeeft dat dit...Lees meer
ex divididenddatum
  ... de ex divididend datum is de dag waarop het dividend officieel wordt vastgesteld...Lees meer
winstgerechtigd aandeel
  ... onder een winstgerechtigd aandeel verstaan we een aandeel dat recht geeft op uitbetaling van een gedeelte van de winst...Lees meer
enquêterecht
  ... het enquêterecht is het recht van de daartoe bevoegde personen die een bepaald belang in een naamloze vennootschap besloten vennootschap...Lees meer
winstbewijs
  ... een winstbewijs of amortisatiebewijs wordt uitgegeven na een reorganisatie waarbij het aandelenkapitaal geheel of gedeeltelijk is afgestempeld...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
warrantratio
  ... de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden...Lees meer
properlaw
  ... de proper law geeft aan onder welk recht een bepaald contract of overeenkomst valt omdat dit qua voorwaarden en...Lees meer
wet beperking exportuitkeringen
  ... sinds 1 januari 2000 regelt de wet beperking export uitkeringen dat u alleen recht hebt op een...Lees meer
zekerheidsrecht
  ... onder een zekerheidsrecht verstaan we het recht dat bedoeld is om de voldoening van een schuld te verzekeren...Lees meer
zilverbon
  ... de term zilverbon werd vroeger wel gebruikt voor bankbiljetten een bankbiljet was tenslotte een bon die in theorie recht gaf op...Lees meer
zonder obligo
  ... de term zonder obligo of in het engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
opstalrecht
  ... het opstalrecht is het zakelijk recht om de eigendom te bezitten van de op de grond van een ander staande...Lees meer
vorderingsrecht
  ... het vorderingsrecht is het recht dat een crediteur toekomt bij een verbintenis die de schuld bij een andere partij tot...Lees meer
american trust unit
  ... Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end...Lees meer
indexwarrant
  ... een indexwarrant is een warrant die gebaseerd is op een aandelenindex met een van tevoren vastgestelde afloop of expiratiedatum...Lees meer
bulkfactoring
  ... bij het begrip bulkfactoring wordt een vorm van factoring bedoeld waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regres...Lees meer
gouden munt standaard
  ... de gouden munt standaard is het meest volledige door goud gedekte geldstelsel de bankbiljetten zijn gedekt door goud en...Lees meer
handelsrecht
  ... het handelsrecht is een verzamelnaam voor een aantal rechtsregels die in het wetboek van koophandel en enkele afzonderlijke wetten voorkomen...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
vrachtbrief
  ... een vrachtbrief is in tegenstelling tot een connossement geen verhandelbaar document naast het connossement als zeevrachtbrief kent men de spoorvrachtbrief...Lees meer
beneficiaireaanvaarding
  ... We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden...Lees meer
echtgenotenbeslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
maritaal beslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
persoonlijk recht
  ... een persoonlijk recht is een recht dat men slechts tegenover één persoon kan uitoefenen...Lees meer
woonvergunning
  ... in een aantal gemeenten is beneden een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig deze woonvergunning geeft u het recht om in...Lees meer
betaaldatum
  ... de betaaldatum is de datum waarop een afgeleid recht van een effect bijvoorbeeld contant dividend door de uitgevende instelling wordt...Lees meer
datum aankondiging
  ... de datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.