dinsdag 12 mei 2015

demerit goods

demerit goods

Onder demerit-goods verstaan we producten waarvan de overheid de consumptie wil afremmen. Deze demerit-goods vallen economisch gezien onder de zogenaamde bemoeigoederen.

Het afremmen gebeurt in de praktijk door het gebruik van heffingen en accijns. Denk bijvoorbeeld aan de accijns op tabak (tabaksaccijns) en op alcohol (alcoholaccijns).

Het tegenovergestelden zijn de merit goods waarvan de overheid vindt dat burgers er juist meer van moeten gebruiken en dat aanstuurt middels het verstrekken van subsidies.
Gebruikte begrippen in demerit goods


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer