dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

dinsdag 12 mei 2015

Deposito

DepositoOp een depositio zetten is het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken vergoeding.

Een deposito kan ook voor onbepaalde tijd zijn, in welks geval we van een zichtdeposito spreken.
Gebruikte begrippen in deposito


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer

Begrippen waar deposito in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer
aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer
add on
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
addon
  ... De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op...Lees meer
alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
particulier deposito
  ... een particulier deposito is een deposito dat wordt aangehouden door natuurlijke personen of verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk...Lees meer
termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer
langjarig deposito
  ... een langjarig deposito is een deposito met een looptijd van twee jaar of langer...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
niet direct opneembaar spaargeld
  ... niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet bijvoorbeeld via een deposito...Lees meer
backtoback krediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
basiskrediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
eurovalutadeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer
spaarmotief
  ... het spaarmotief is de overweging om van consumptie af te zien zoals voor het verwerven van een renteinkomen uit...Lees meer
finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer
fixe deposito
  ... een fixedeposito is een depositio bij een bank met een vaste looptijd en een vooraf vastgestelde rente die aan het...Lees meer
interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd in feite gaat het om een interbancaire lening waarbij de ene...Lees meer
eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het...Lees meer
renteloos deposito
  ... een renteloos deposito is een deposito dat de banken als strafdeposito aanhouden bij de nederlandsche bank nv in het...Lees meer
langdeposito
  ... een langdepositio is een deposito met een lange looptijd waarbij we aan minimaal een aantal jaren moeten denken...Lees meer
london interbank bid rate
  ... de london interbank bid rate wordt meestal afgekort aangeduid met libid de london interbank bid rate is...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
interestpariteit
  ... de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen 1 het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta...Lees meer
transformatie
  ... handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer
achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.