Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 mei 2015

Deposito

DepositoWe spreken van het op een depositio zetten van geld bij het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken vergoeding(rentetermijn). Vaak staat hier een waardepapier van de bank tegenover dat eveneens een deposito of een depositobewijs wordt genoemd.

Een depositio is in feite een in feite een schuldbekentenis op naam.

Deposito's en depositobewijzen zijn in principe niet verhandelbaar.

De vervaldatum van het deposito wordt van tevoren bepaald. Maar een deposito kan ook voor onbepaalde tijd zijn, in welks geval we van een zichtdeposito spreken.

Bij een langjarig deposito spreken we over een looptijd van twee jaar of langer.

Banken kennen daarnaast nog speciale varianten waarmee geld bij de Nederlandse bank uitgezet kan worden. Die worden gebruikt bij een kasreserveregeling of een regeling voor restrictie o krediet. Op deze deposito's van de banken zelf wordt nooit rente vergoed. Deze vorm wordt ook wel als een strafdeposito gezien.


Vertalingen van Deposito

Engels: time deposit

Gebruikte begrippen in deposito


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht waarbij we gezamenlijk hebben afgesproken dat we het hier over ons geld hebben en dat we dat accepteren...Lees meer

Som
  ... de som is de benaming van een bedrag aan geld of het is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Uitzetten
  ... onder het uitzetten van gelden verstaan we het uitlenen van een som geld tegen een rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer

Begrippen waar deposito in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging. Bij deze vorm is het risico dat we met onze belegging...Lees meer

Aandelenfase
  ... We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie.  als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers...Lees meer

Add on
  ... De zogenaamde "add on" is een Amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen. De term "add on" staat voor geld dat op...Lees meer

Alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een risicoloze belegging...Lees meer

Effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te beleggen...Lees meer

Kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer

Particulier deposito
  ... een particulier deposito is een deposito dat wordt aangehouden door natuurlijke personen of verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk...Lees meer
 
Termijndeposito
  ... onder een termijndeposito verstaan we gelden die in de vorm van een deposito aan een bank worden toevertrouwd voor een...Lees meer

Langjarig deposito
  ... een langjarig deposito is een deposito met een looptijd van twee jaar of langer...Lees meer

Maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag dat onderdeel is van een margin. Het is een bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer

Niet direct opneembaar spaargeld
  ... niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat voor een bepaalde tijd is vastgezet bij een bank Dat kan bijvoorbeeld via een deposito...Lees meer

back to back krediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer

Basiskrediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
 
Creditrente
  ... de creditrente is de rente die ontvangen wordt over tegoeden die men heeft bijvoorbeeld bij banken in de vorm...Lees meer

Eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer

Eurovalutadeposito
  ... een eurovalutadeposito wordt ook wel kortweg een eurodeposito genoemd deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van...Lees meer

Spaarmotief
  ... het spaarmotief is de overweging om van directe consumptie af te zien en geld voor de toekomstige consumptie te bewearen. Bijvoorbeeld voor het verwerven van een renteinkomen uit...Lees meer

Finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer

Fixe deposito
  ... een fixe deposito is een vorm van een depositio bij een bank met een vaste looptijd en een vooraf vastgestelde rente die aan het...Lees meer

Interbancair deposito
  ... een interbancair deposito wordt ook wel interbankdeposito genoemd. In feite gaat het om een interbancaire lening...Lees meer

Eurodeposito
  ... een eurovalutadeposito of kortweg een eurodeposito is een deposito dat luidt in een andere valuta dan de valuta van het...Lees meer

Renteloos deposito
  ... een renteloos deposito is een vorm van een deposito dat de banken als een vorm van een strafdeposito aanhouden bij de Centrale bank in het...Lees meer

Lang deposito
  ... een lang depositio is een deposito met een lange looptijd. Bij een lange looptijd moeten we aan minimaal een aantal jaren denken...Lees meer

London Interbank Bid Rate
  ... de london interbank bid rate wordt meestal afgekort aangeduid met LIBID. De London Interbank Bid Rate is...Lees meer

Oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer

Interestpariteit
  ... de zogenaamde interestpariteit is het evenwicht tussen ten eerste het verschil tussen een termijnkoers en een contante koers van een valuta...Lees meer

Transformatie
  ... het handelen van een bank wat tot gevolg heeft dat...Lees meer

Near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die voor de officiële wetten geen echte banken zijn, zoals bijvoorbeeld grote institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer

Achtergesteld deposito
  ... onder een achtergesteld deposito verstaan we een speciaal deposito, dat niet onder de normale dekking- en garantiestelsels valt. Het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.