donderdag 7 mei 2015

contributiemarge

Contributiemarge

De contributiemarge is het gedeelte van de totale inkomsten dat de vaste kosten dekt.

Bij een overschot aan contributiemarge is er sprake van winst.

Bij een tekort ontstaat er een verlies.

Het mag duidelijk zijn dat dit getal dus van groot belang is bij het maken van begrotingen en budgetten.
Daarnaast is het een kengetal dat vooral productiebedrijven nauwlettend in de gaten zullen houden.

Gebruikte begrippen in contributiemarge


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer