woensdag 6 mei 2015

Bereidverklaringsprovisie

Bereidverklaringsprovisie


Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een kredietfaciliteit of een lening ter beschikking houdt voor een van te voren afgesproken periode maar waarbij dit krediet gedurende deze periode niet (volledig) daadwerkelijk wordt opgenomen.

De bereidverklaringsprovisie provisie wordt daarbij berekend over het deel van het krediet dat nog niet is is opgenomen.

Vertalingen van Bereidverklaringsprovisie

Engels: commitment fee  


Gebruikte begrippen in bereidverklaringsprovisie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer

Begrippen waar bereidverklaringsprovisie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer