donderdag 7 mei 2015

Controlling interest

Controlling interestOnder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het aandelenkapitaal in een onderneming met een groot aantal aandeelhouders.

Hierdoor wordt een overheersende zeggenschap in die onderneming verkregen ten opzichte van de andere aandeelhouders.
Gebruikte begrippen in controlling interest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
zeggenschap
  ... de zeggenschap is de invloed die iemand kan uitoefenen op de beslissingen die een bedrijf neemt...Lees meer