zondag 19 april 2015

direct rendement

Direct rendementOnder het direct rendement verstaan we het rendement dat een aandeel op een bepaald moment, meestal vandaag, oplevert.

Bij een groeiaandeel kan het direct rendement rendement zeer laag zijn omdat de verwachtingen van dit aandeel ergens in de toekomst liggen.
Gebruikte begrippen in direct rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer