woensdag 25 februari 2015

milieuheffing

MilieuheffingEen milieuheffing is een door de centrale overheid opgelegde heffing die bedoeld is om het gebruik van schaarse grondstoffen (bijvoorbeeld energie en drinkwater) af te remmen en de uitstoot van verontreiniging zoals warmte, mest, afvalstoffen, CO2 en dergelijke tegen te gaan.

Daarnaast levert het geld op voor de bodemloze schatkist, wat waarschijnlijk het voornaamste doel van de regeling is.
Gebruikte begrippen in milieuheffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar milieuheffing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer