woensdag 25 februari 2015

milieueffect rapportage

Milieueffect rapportageOverheden en bedrijven met bouwplannen zijn verplicht een zogenaamde milieueffect rapportage of MER te laten maken om de gevolgen van deze investeringen voor de leefomgeving in kaart te brengen.

De overheid stelt een dergelijke milieueffect rapportage verplicht voordat men overgaat tot het verlenen van vergunningen.
Gebruikte begrippen in MER


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer