zaterdag 7 februari 2015

Agentschap van De Nederlandsche Bank NV

Agentschap van De Nederlandsche Bank NVOnder een agentschap van De Nederlandsche Bank verstaan we een aparte vestiging van De Nederlandsche Bank NV die ergens in een provincie aanwezig is.

Een dergelijk agentschap van De Nederlandsche Bank fungeert als Rijkskassier. Daarnaast zijn de agentschappen in de provincies de verstrekkers van chartaal geld en pasmunt voor de banken

De vestigingen van een agentschap van De Nederlandsche Bank zijn mogelijk geworden door de bankwet van 1948.

Vertalingen Agentschap van De Nederlandsche Bank NV

Engels: Agency of the Netherlands Bank

Gebruikte begrippen in agentschap van de Nederlandsche Bank nv


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

agentschap
  ... Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
pasmunt
  ... onder het begrip pasmunt verstaan we de voor rekening van het rijk uitgegeven metalen muntstukken met een nominale waarde van...Lees meer