dinsdag 13 januari 2015

Objectieve en subjectieve analyse

Objectieve en subjectieve analyse

In de wereld van de technische analyse maken we onderscheid in objectieve en subjectieve analyse. Subjectieve analyse is onderhevig aan een vorm van interpretatie door een analist waarbij deze van mening kunnen verschillen. Is een patroon nu wel een echte head and shoulders formatie of net niet? Er kunnen verschillen van inzicht over ontstaan. We vinden dit vooral bij chartreading en patroonherkenning

Bij objectieve analyse is dit niet het geval omdat er sprake is van een onderliggende formule die de situatie eenduidig bepaalt. Bijvoorbeeld de kruising van een kortlopend en een langlopend voortschrijdend gemiddelde. Bij dezelfde instellingen voor de periode zal deze kruising bij iedereen die de techniek gebruikt op hetzelfde moment voordoen.
Gebruikte begrippen in objectieve subjectieve analyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
voortschrijdend gemiddelde
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer