vrijdag 2 januari 2015

exploitatiekosten

ExploitatiekostenOnder het begrip exploitatiekosten verstaan we de kosten met uitzondering van de verschillende afschrijvingen die bij de berekening van het exploitatieresultaat in aanmerking worden genomen.


Gebruikte begrippen in exploitatiekosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar exploitatiekosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer