vrijdag 30 januari 2015

Netto fondsrendement

Netto fondsrendementHet Netto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met beleggingen is behaald.

In dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten en de waardeontwikkeling van de beleggingen zelf begrepen.

Het totaal van de kosten welke per jaar ten laste van het desbetreffende fonds komen (of zijn gekomen), dienen hierop in mindering te zijn gebracht.

Met andere woorden dit is het rendement op de beleggingen na aftrek van de kosten van het fondsbeheer.


Gebruikte begrippen in nettofondsrendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer