vrijdag 23 januari 2015

dekkingsverplichting

DekkingsverplichtingDe dekkingsverplichting is in feite een ander woord voor margin.

De dekkingsverplichting is het bedrag dat iemand ter zekerheid moet storten als hij bijvoorbeeld opties of futures ongedekt wil schrijven en dat er voor moet zorgen dat hij in alle gevallen de verplichtingen na kan komen die hij op zich genomen heeft.
Gebruikte begrippen in dekkingsverplichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer