zondag 11 januari 2015

centered moving average

Centered moving averageDe term centered moving average komt uit de wereld van de technische analyse

Het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden is, dat ze fors achter kunnen lopen.

Voortschrijdende gemiddelden hebben, zoals dat heet een lag.

Een mogelijkheid om dit te ondervangen is door het centreren van een MA.

Dat wil zeggen dat we de grafiek naar links opschuiven in de tijd en wel over de helft van de periode.

Nadeel is dat er daardoor een soort van gat ontstaat aan het einde van de grafiek, dus juist in het belangrijkste gedeelte dat op de situatie van nu slaat.

In onderstaande grafiek is dat gat echter opgevangen met speciaal daarvoor ontwikkelde technieken die bijvoorbeeld ook voor het trendkanaalsysteem worden gebruikt.
De blauwe lijn is het centered moving average, de grijze lijn is het normale, niet-verschoven voortschrijdend gemiddelde.

We zien ook dat deze kruisingen zeer betrouwbare koop- en verkoopsignalen geven. In de loop van 2015 gaan er enkele indicatoren gebaseerd op dit centered moving average op de particuliere markt komen
Gebruikte begrippen in centered moving average


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde...Lees meer

Begrippen waar centered moving average in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

CMA
  ... de term centered moving average komt uit de wereld van de technische analyse het grote probleem van voortschrijdende gemiddelden...Lees meer