Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 9 januari 2015

inkomensverdeling

inkomensverdelingDe inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen. De inkomensverdelling kan op verschillende manieren worden weergegeven:

1. Personele inkomensverdeling <-> Categoriale inkomensverdeling

2. Primaire inkomensverdeling <-> Secundaire inkomensverdeling

3. Ook is het mogelijk nog een andere verdeling op te zetten , namelijk naar het nationaal inkomen. De verdeling is dan over


  1. personeel de manier waarop de inkomsensverschillen zijn verdeeld over personen
  2. primair het inkomen zoals uit het productieproces tevoorschijn komt
  3. secundair primair inkomen na een inkomenscorrectie door de overheid
  4. tertiair secundair inkomen met een prijscorrectie door de overheid


4 inkomen categoriaal verdeeld over categorieen

zoals het arbeidsinkomen dit is inclusief belasting en sociale lasten en het vermogensinkomen, ook weer inclusief (winst- /inkomstenbelasting). Hieronder vallen winstinkomen, interestinkomen, pachtinkomen, huurinkomen
Gebruikte begrippen in inkomensverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
secundair inkomen
  ... het secundair inkomen is het primair inkomen gecorrigeerd met de bemoeienis van de overheid dus gecorrigeerd voor de diverse...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winstinkomen
  ... het winstinkomen is de beloning voor het ter beschikking stellen van de productiefactor ondernemersactiviteit...Lees meer

Begrippen waar inkomensverdeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

secundaire inkomensverdeling
  ... onder de secundaire inkomensverdeling verstaan we de verdeling van het secundaire nationaal inkomen over personen in een land door...Lees meer
poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
denivelleren
  ... we spreken van deniveleren als we het hebben over het vergroten van verschillenwordt in de media en de politiek vooral...Lees meer
onder consumptietheorie
  ... de zogenaamde onderconsumptietheorie is theorie die tracht conjunctuur effecten te verklaren zoals de golfbeweging van de conjunctuur...Lees meer
inkomensoverdrachten rekening
  ... onder inkomensoverdrachtenrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de betalingen en ontvangsten van in het kader van...Lees meer
primaire inkomensverdeling
  ... de primaire inkomensverdeling is de verdeling van het primaire nationaal inkomen over de inkomenstrekkers personen met een inkomen of...Lees meer
herverdeling van inkomen
  ... een politiek populair onderwerp is de herverdeling van inkomen we hebben het dan over het ingrijpen van de...Lees meer
mondiale inkomensverdeling
  ... de mondiale inkomensverdeling is de verdeling van de inkomens over de landen in de wereld...Lees meer
nivelleren
  ... nivelleren betekent letterlijk gelijker maken het nivelleren van inkomens betekent dat de verhouding tussen hoge en lage inkomens kleiner wordt...Lees meer
regionale inkomensverdeling
  ... de regionale inkomensverdeling is de verdeling van het nationaal inkomen over verschillende gebieden van het land...Lees meer
tertiaire inkomensverdeling
  ... de zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land...Lees meer
economisch proces
  ... onder een economisch proces verstaan we het geheel van activiteiten gericht op inkomensvorming inkomensverdeling en inkomensbesteding...Lees meer
scheve inkomensverdeling
  ... een scheve inkomensverdeling houdt in dat het inkomen ongelijk is verdeeld niet iedereen verdient nu eenmaal evenveel...Lees meer
Ginicoëfficient
  ... de zogenaamde ginicoëfficiënt is een maatstaf van de ongelijkheid in de inkomensverdeling de ginicoëfficiënt wordt gemeten door de oppervlakte tussen...Lees meer
progressie in de loon en inkomstenbelasting
  ... progressie in de loon en inkomsten belasting houdt in dat men bij een hoger...Lees meer
personele inkomensverdeling
  ... onder de personele inkomensverdeling verstaan we de verdeling van de inkomens over individuen en huishoudens...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.