zaterdag 20 december 2014

Kredietbewaking

KredietbewakingDe kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door een cliënt van de in de kredietregeling vastgelegde voorwaarden zoals de betaling van rente en aflossing met als doel het kredietrisico voor de bank zo gering mogelijk te houden.


Gebruikte begrippen in kredietbewaking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
kredietregeling
  ... het begrip kredietregeling kent meerdere betekenissen kredietvormen waarmee in de kredietbehoefte van een cliënt wordt voorziende overeengekomen zekerheden voor...Lees meer
kredietrisico
  ... het kredietrisico is het risico dat een obligatie of lening niet afgelost kan worden omdat de uitgevende partij het geld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer