vrijdag 12 december 2014

leveraged income obligations via new shares

leveraged income obligations via new shareshet begrip leveraged income obligations via new shares wordt meestal afgekort gebruikt en wel als LION.

Een LION is een obligatie waarbij de rente in aandelen wordt uitgekeerd.


Gebruikte begrippen in leveraged income obligations via new shares


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer