dinsdag 7 oktober 2014

backmonth

backmonthOnder de Back month verstaan we een leveringsdatum in de termijnhandel die het verst in de toekomst ligt.

Gebruikte begrippen in backmonth


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

leveringsdatum
  ... leveringsdatum is een term uit de termijnhandel en is de datum waarop de onderliggende waarde van het termijncontract fysiek geleverd...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer