donderdag 9 oktober 2014

Ondernemingskosten

OndernemingskostenOndernemingskosten zijn aftrekbaar van de winst. Zij komen ten laste van de winst van het jaar waarop zij betrekking hebben.

De inspecteur mag de doelmatigheid van de uitgaven in beginsel niet toetsen.

Privé uitgaven mogen nooit ten laste van de winst komen. Aan de aftrek van zogenaamde gemengde kosten zijn beperkingen gesteld.
Gebruikte begrippen in ondernemingskosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemengde kosten
  ... de gemengde kosten zijn de kosten die naast een zakelijk doel tevens een persoonlijk element bevatten...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer