donderdag 9 oktober 2014

Ondernemingsanalyse

OndernemingsanalyseMet ondernemingsanalyse wordt een vorm van beleggingsanalyse bedoeld waarbij met verschillende kwalitatieve factoren en kengetallen van verschillende aard en achtergrond wordt gewerkt.

Op deze manier worden met ondernemingsanalyse zaken als het productieprogramma, de stakeholders en de organisatiestructuur doorgelicht en vergeleken met andere toonaangevende bedrijven uit de bedrijfstak of sector waarin de onderneming werkt.

Ook de visie van het management op de toekomst, de wijze waarop public relations wordt bedreven en het investeringsbeleid worden meestal in deze analyse meegenomen.

Met name bij banken is ondernemingsanalyse populair omdat deze het relatief gemakkelijk maakt om bedrijven onderling te vergelijken.

Vertalingen van Ondernemingsanalyse

Engels: Company analysis

Gebruikte begrippen in ondernemingsanalyse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
beleggingsanalyse
  ... We hebben het over een beleggingsanalyse die niet verward moet worden met de aandelenanalyse bij een goede beleggingsanalyse wordt er gekeken...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
stakeholders
  ... de stakeholders zijn alle personen en ondernemingen die direct betrokken zijn bij een onderneming en die profijt of schade hebben...Lees meer