donderdag 9 oktober 2014

Onderlinge waarborgmaatschappij

Onderlinge waarborgmaatschappijEen onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging die als doel heeft verzekeringsovereenkomsten te sluiten met haar leden.

Hiertoe wordt een verzekeringsbedrijf ten behoeve van die leden uitgeoefend en de onderlinge waarborgmaatschappij treedt dus op als verzekeraar.

De bedrijfsuitkomsten bepalen de definitieve premies voor de verzekeringen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen dergelijke overeenkomsten en verzekeringen ook met derden afgesloten worden.

Of dit in principe mogelijk is wordt in de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij bepaald.

In de praktijk zien we vaak dat een onderlinge waarborgmaatschappij de juridische vorm van een coöperatieve vereniging heeft. Hierbij hebben de leden in het algemeen een bepaalde vorm van inspraak bij het beleid dat deze coöperatie er op na houdt.

Vaak zijn de verzekeringsvoorwaarden waaronder een een dergelijk verzekering kan worden afgesloten bij een dergelijke coöperatieve verzekering wel gunstiger dan die bij een normale verzekeraar te verkrijgen zijn.
Gebruikte begrippen in onderlingewaar borgmaatschappij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer