woensdag 24 september 2014

Algemene bank

Algemene bank

Een zogenaamde algemene bank, vroeger ook wel handelsbank genoemd, biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt in het algemeen onder de primaire banken.

Ook spreken we wel van een algemene bank bij een kredietinstelling die haar bedrijf maakt van het ter beschikking stellen en het verkrijgen van gelden die binnen twee jaren opvorderbaar zijn. En van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen en beleggingen.

Een algemene bank wordt ook wel een geldscheppende bank genoemd omdat deze bank  krediet kan verstrekken.

Takenpakket algemene bank

Tot het takenpakket van de algemene bank behoren ondermeer:

- geld uitlenen aan particulieren en bedrijven
- omwisselen van vreemde valuta
- aanbieden van spaardiensten
- uitvoeren effectentransacties

Vertalingen van algemene bank

Engels: universal bank

Gebruikte begrippen in algemene bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldscheppende bank
  ... een geldscheppende bank is een financiële instelling die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemenvoorbeelden van een geldscheppende bank zijn...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
kredietinstelling
  ... een kredietinstelling is de officiële naam van een bank of van andere rechtspersonen en natuurlijke personen die hun bedrijf maken...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer