woensdag 10 september 2014

actieve financiering

Actieve financieringOnder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken van eigen vermogen en vreemd vermogen. Kortom met de activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen van een optimaal bedrijfskapitaal.

Het optimaal aanwenden van het op die manier binnengehaalde vermogen wordt vaak eveneens onder actieve financiering gerekend.

Ook wordt in plaats van actieve financiering wel de term financiering in ruime zin gebruikt.

Gebruikte begrippen in actieve financiering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer