woensdag 24 september 2014

Akkoord van Haarlem

Akkoord van HaarlemHet Akkoord van Haarlem is een afspraak uit 1996 tussen werkgevers en werknemers over het flexibel maken van arbeidsrelaties.

Zaken die aan de orde komen zijn ondermeer: proeftijd, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (flexwerk) , ontslagrecht en uitzendwerk.

Er is daarbij gepoogd een onderscheid te vinden tussen meer flexibiliteit van het al zittende personeel, dat wat minder zekerheid zou krijgen en meer zekerheden voor flexibel personeel.

Werkgevers en werknemers kwamen in de Stichting van de Arbeid tot dit akkoord nadat de regering geen kans gezien had om een standpunt over deze onderwerpen in te nemen.

Gebruikte begrippen in akkoord van Haarlem


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer