vrijdag 15 augustus 2014

Klachtencommissie Effectenbedrijf

Klachtencommissie EffectenbedrijfDe Klachten commissie effectenbedrijf is een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan uitbrengen over ingediende klachten tegen in Nederland gevestigde banken en commissionairs in effecten.

En je kunt als klant bij een conflict natuurlijk ook altijd nog naar de rechter stappen. Maar dat is voor veel particulieren een behoorlijk dure grap.
Gebruikte begrippen in klachtencommissie effectenbedrijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bindend advies
  ... onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen over de uitleg...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer

Begrippen waar klachtencommissie effectenbedrijf in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reglement klachtencommissie
  ... het regelement klachtencommissie effectenbedrijf is een regelement voor de samenstelling bevoegdheid en werkwijze van de klachtencommissie effectenbedrijf...Lees meer