zaterdag 5 april 2014

bubble

bubbleOnder een bubble of bubbel verstaan we een periode dat de koersen fors overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke waarde.

Een berucht voorbeeld is de zogenaamde internetbubble eind jaren negentig.

Er is veel studie gedaan naar het ontstaan van een bubble en men is het er over eens dat ze ontstaan op het moment dat beleggers aankopen gaan doen met uitsluitend de steeds maar stijgende prijzen als reden. Er is niet echt sprake van een technische of fundamentele reden en het gedrag moet dan ook vooral in de hebzucht worden gezocht die men niet meer onde controle heeft. Bubbls blijven bestaan tot de koersen of prijzen een bepaalde -nooit tevoren bekende- grens hebben bereikt waarna de stijging stagneert, mensen winst gaan nemen, er aanbod ontstaat dat niet meer op basis van stijgende prijzen gekocht wordt en de bubble barst.

Volgens deze theorie zal elke bubbele dus met zekerheid op een zeker moment barsten en het is dus goed dat beleggers zich er goed van bewust zijn. Winstnemen is het devies als er sprake is van een dergelijke situatie.