vrijdag 4 april 2014

Accessoire rechten

Accessoire rechtenOnder Accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnen leiden.

Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk afhankelijk van een ander recht dat het hoofdrecht wordt genoemd.

Als het hoofdrecht overgedragen wordt dan gaat ook het accessoire recht dat hier aan gekoppeld is over.

Het NBW kent de uitdrukking accessoire rechten niet maar maakt alleen melding van de term afhankelijke rechten.

Voorbeelden van accessoire rechten zijn zekerheidsrechten, pandrecht en hypotheek.

Vertalingen Accessoire rechten

Engels: accessory rights

Gebruikte begrippen in accessoire rechten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar accessoire rechten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bijkomstige rechten
  ... de term bijkomstige rechten komt uit het nbw bijkomstige rechten zijn rechten die naast de uit een rechtsverhouding voortvloeiende...Lees meer