maandag 17 maart 2014

Begrotingsbeleid

BegrotingsbeleidBij het begrotingsbeleid wil de politiek of de overheid behulp van de ontvangsten en de uitgavenkant van de overheidsbegroting invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de economie. Aan de uitgavenkant gaat het daarbij vooral om investeringen die de overheid zelf doet, bijvoorbeeld in de infrastructuur.

Deze aanpak van de economie middels het begrotingsbeleid komt uit de hoek van de econoom Keynes.

Hierbij behoort het aan de ontvangstenkant kan de overheid sturen middels de tarieven van heffingen en belastingen.

Gebruikte begrippen in begrotingsbeleid


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer

Begrippen waar begrotingsbeleid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

miljoenennota
  ... de miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de staten generaal door de koning...Lees meer