maandag 17 maart 2014

aftoppen

AftoppenOnder aftoppen verstaan we in het algemeen gesteld dat bepaalde compensaties maar tot een bepaald bedrag worden gegeven.

Het principe van aftoppen wordt bijvoorbeeld gebruikt in de inkomenspolitiek waarbij de prijscompensatie wordt afgetopt. Boven een bepaald inkomen vindt dan geen compensatie meer plaats en het gevolg daarvan is dat er enige nivellering plaatsvindt.

Gebruikte begrippen in aftoppen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

compensatie
  ... we spreken van compensatie of "schuldvergelijking" bij het teniet gaan van de schulden die twee personen over en weer jegens...Lees meer
inkomenspolitiek
  ... inkomenspolitiek is een vorm van politiek waarbij de overheid de groei van inkomens voor zowel de hoge als de lage...Lees meer
nivellering
  ... onder nivelleren verstaan we het verminderen van de kloof tussen hoge en lage inkomens in een land...Lees meer
prijscompensatie
  ... als er sprake is van prijscompensatie betekent dat dat het brutoloon met hetzelfde percentage stijgt als de gemiddelde prijzen inflatie...Lees meer

Begrippen waar aftoppen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

automatische prijscompensatie
  ... Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
primaire verdeling
  ... de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de...Lees meer