dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

woensdag 4 september 2013

aandeelbewijs

AandeelbewijsEen aandeelbewijs is een rechtsgeldig document waarop het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is vermeld.

In feite is een aandeelbewijs hetzelfde als een fysiek aandeel

Tegenwoordig gaat dat niet meer op omdat een aandeel ook giraal aandeel kan zijn. En dat is bij een aandeelbewijs niet mogelijk is.

Er zijn nogal wat varianten van het aandeelbewijs mogelijk, bijvoorbeeld op naam en aan toonder, met en zonder nominale waarde en dergelijke.

In de klassieke versie (K-stuk) hadden we bij een aandeelbewijs te maken met het voorblad dat de gegevens van het eigenlijke aandeel beschreef en een dividendblad. Dividend werd dan ter beschikking gesteld op vertoon cq inlevering van een dividendbewijs. Één dividendbewijs, de zogenaamde talon ga tegen inlevering recht op een nieuw blad met dividendbewijzen.


Vertalingen aandeelbewijs

Engels: Share certificate
Duits:  Genussschein / Anteilschein
Frans:  Titre d'action

Gebruikte begrippen in aandeelbewijs


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
blad
  ... een blad is een onderdeel van een fysiek aandeel of een fysieke obligatie een stuk papier derhalve dat de bezitter...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividendbewijs
  ... een dividendbewijs is een onderdeel van een fysiek aandeel waarop het dividend door de betrokken vennootschap wordt uitbetaald in geld...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
share
  ... de share index is de index van de beurs van wenen oostenrijk...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
talon
  ... een talon is een speciaal dividendbewijs waartegen een nieuw blad met dividendbewijzen te verkrijgen is...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar aandeelbewijs in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
orgineel aandeelbewijs
  ... we spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.