Zoeken in deze blog

Translate

maandag 2 januari 2017

Conjunctuurwerkeloosheid

Conjunctuurwerkeloosheid 


Onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die we zien ontstaan, doordat de bestedingen tekort schieten.

De conjunctuurwerkeloosheid is te berekenen als het verschil tussen het gegeven arbeidsaanbod en de door de bestedingen bepaalde vraag naar arbeid.


Gebruikte begrippen in conjunctuurwerkeloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsaanbod
  ... Het arbeidsaanbod is de beroepsbevolking uitgedrukt in arbeidsjaren factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer de omvang van de bevolking...Lees meer

 
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer

 
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer

Begrippen waar conjunctuurwerkeloosheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer

 
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer

 


Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.