dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

maandag 11 juli 2016

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding


We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden die nog in de nalatenschap aanwezig zijn, dan tot het bedrag van de waarde van de goederen die zich in de nalatenschap bevinden.

De erfgenaam behoeft dus nooit bij te betalen, maar heeft wel recht op een eventueel batig saldo.

Een dergelijke aanvaarding geschiedt door een verklaring hierover aan de arrondissementsrechtbank te verstrekken.

Gebruikte begrippen in beneficiaire aanvaarding


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

beneficiaire aanvaarding
  ... een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
nalatenschap
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.