Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 25 juli 2016

Forward

ForwardEen forward is een soort future, waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals bij de future.

Een forward is dus in het algemeen een over-the-counter product. Ofwel een vorm van maatwerk.

Dit in tegenstelling tot de future die altijd via een erkende beurs verhandeld dient te worden.

Een belangrijk verschil tussen de forward en de future is dat er geen margin berekend wordt.

Een ander verschil is dat futures per dag afgerekend (gesettled) worden, terwijl dat bij een forward éénmalig aan het einde van de looptijd gebeurt.

Er is geen sprake van clearing of overname van de risico's. Partijen dienen zich dus goed in te dekken tegen het niet nakomen van de afspraken.
Gebruikte begrippen in forward


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
future
  ... future is de engelse benaming van een termijncontract in de praktijk wordt deze engels benaming echter veel gebruikt...Lees meer
futures
  ... met de term deferred futures worden die futures bedoeld die qua uitoefenmaand het verst van de datum van vandaag...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
over the counter
  ... over the counter ofwel otc is een engelse term voor effectentransacties die tussen marktpartijen onderling worden gedaan en...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer

Begrippen waar forward in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

FIVA
  ... een fiva is een forward of een futurescontract met een implied volatility als onderliggende waarde dit is niet zo vreemd...Lees meer
UFR
  ... pensioenfondsen mogen hun verplichtingen naar de deelnemers toe waarderen met behulp van de zogeheten ultimate forward rate ofwel...Lees meer
ultimate forwardrate
  ... pensioenfondsen mogen hun verplichtingen naar de deelnemers toe waarderen met behulp van de zogeheten ultimate forward rate ofwel...Lees meer
feed forward computation
  ... onder feed forward computation verstaan we berekeningen in een neuraal netwerk waarbij neuronen alleen informatie van de voorgaande...Lees meer
forward rate agreement
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
forward market
  ... een forward market is een vorm van een goederentermijnmarkt waar niet de normale regels voor een dergelijke markt gelden...Lees meer
carry forward
  ... met de term carry forward wordt de mogelijkheid bedoeld om verliezen te compenseren met de inkomens dan wel met...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
forwardband
  ... een forward band is een andere benaming voor de optiestrategie "collar" ook worden er bij de forward band vaak caps...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.