maandag 13 juni 2016

kapitaalproductiviteit

kapitaalproductiviteit


Onder de kapitaalproductiviteit verstaan we de omvang van de productie per eenheid kapitaalgoed. We spreken dan ook wel van de productkapitaalverhouding.
Gebruikte begrippen in kapitaal productiviteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
kapitaalproductiviteit
  ... de kapitaalproductiviteit is de productie per eenheid kapitaal per tijdseenheid als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.