Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 9 mei 2016

Effectenhandel

Effectenhandel


Met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan- en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling door de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel, met andere woorden via de officiële beurs.

Als beleggers aandelen onderhands verhandelen buiten de beurs om valt dit niet onder de echte effectenhandel.Gebruikte begrippen in effectenhandel


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar effectenhandel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aan de markt hebben
  ... De term aan de markt hebben is vaktaal uit de effectenhandel en het slaat op de situatie...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
lange handel
  ... de zogenaamde lange handel is een vorm van effectenhandel waarbij effecten worden gekocht voor de lange...Lees meer
aan jou
  ... Aan jou is een stukje vakjargon uit de effectenhandel met name toen deze handel nog op de vloer plaats...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
fysiekeffect
  ... een zogenaamd fysiek effect of fysiek stuk dan wel kortweg stuk is een effect in de vorm van een...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
kalm
  ... als beleggers wat vertrouwder worden met het gebruiken van putopties en callopties...Lees meer
levendig
  ... we spreken van een levendige effectenhandel in een bepaald fonds of de effectenmarkt als geheel als er veel vraag en...Lees meer
interprofessie
  ... we spreken van de interprofessie bij de groep bedrijven die uitsluitend werkzaam zijn rond de effectenbeurs en de effectenhandel denk...Lees meer
managing underwriter
  ... de managing underwriter soms ook gewoon "de underwriter" genoemd de managing underwriter is een bedrijfslid van de vereniging voor de...Lees meer
reglementledenvereniging
  ... het reglement leden vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat ondermeer bepalingen bevat met...Lees meer
beursboekje
  ... boekje waarin vroeger door een &#8221beurslid vereniging voor de effectenhandel of "beursgemachtigde de door hem of haar uitgevoerde orders met...Lees meer
beursdag
  ... een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen...Lees meer
beursemployee
  ... onder een beursemployee verstaan we een beursbediende die niet zelf over een machtiging voor de beurshandel beschikt maar die de...Lees meer
cum lotingskans
  ... met de term cum lotingskans of soms ook wel afgekort tot "cum" bedoeld men de dat een obligatie verhandeld...Lees meer
financial services act
  ... de financial services act ofwel de fsa is een wet die op 29 april 1988 in engeland van...Lees meer
FSA
  ... de financial services act ofwel de fsa is een wet die op 29 april 1988 in engeland van...Lees meer
provisieafdrachtplicht
  ... de provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de vereniging voor de effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een...Lees meer
reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel
  ... in het reglement fondsen vereniging voor de effectenhandel vinden we de vereisten voor notering aan...Lees meer
successiekoers
  ... de successiekoers is een koers in een speciale kolom van de officiële prijscourant van de vereniging voor de effectenhandel die...Lees meer
controlebureau vereniging voor de effectenhandel
  ... het controlebureau vereniging voor de effectenhandel is de organsiatie die ondermeer tot taak haar taak rekent...Lees meer
beursbedrijf
  ... onder het beursbedrijf verstaan we het onderdeel van het bedrijfmeestal een bank of commissionair dat specifiek bestemd is voor de...Lees meer
papierhandel
  ... in de effectenwereld wordt voor effectenhandel wel eens het jargon "papierhandel" gebruikt...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
premiemakelaar
  ... een premiemakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire...Lees meer
recherchelijsten
  ... de recherchelijsten van gestolenen verloren effecten worden door de vereniging voor de effectenhandel aan het begin...Lees meer
reglementcouponprovisie
  ... het reglement couponprovisie vereniging voor de effectenhandel is het reglement waarin de minimumtarieven zijn vastgelegd...Lees meer
reglement geschillenvereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglementgeschillen
  ... reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel het reglement geschillen vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de...Lees meer
reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de...Lees meer
reglement van orde vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement van orde vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat de bepalingen...Lees meer
reglement voorbeursgemachtigden en beursemployees
  ... het reglement voor beursgemachtigden en beursemployés is een reglement van de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer
reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de effectenhandel vereniging voor de effectenhandel is het reglement dat...Lees meer
reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel is een reglement met...Lees meer
reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel
  ... het reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel is...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geanimeerd
  ... we spreken van een geanimeerde effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er heel wat...Lees meer
markets in financial instruments
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
MFID
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
officiële prijscourant
  ... de officiële prijscourant is een uitgave van de vereniging voor de effectenhandel dat elke beursdag verschijnt...Lees meer
ongeanimeerd
  ... we spreken van ongeanimeerd bij de effectenhandel in een bepaald fonds of van de effectenmarkt als geheel als er weinig...Lees meer
option summary
  ... de option summary is het overzicht van de noteringen op de optiebeurs zoals dat als advertentie van de vereniging...Lees meer
reglement voor de effectenhandel
  ... het regelement voor de effectenhandel bepaalt op welke wijze effecten op de beurs worden verhandeld...Lees meer
bestens sans forcer
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
sans forcer order
  ... een bestens sans forcer is een soort effectenaankooporder of verkooporder die geheel of in delen naar inzicht van...Lees meer
NASE
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
nominee amsterdam stock exchange nv
  ... de nominee amsterdam stock exchange nv vaak afgekort tot nase is een dochteronderneming van de vereniging...Lees meer
centrum voor fondsen administratie
  ... het centrum voor fondsenadministratie ofwel cf is opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de administratie voert...Lees meer
dunne handel
  ... we spreken van dunne handel bij een effectenhandel die gekenmerkt wordt door weinig aankooporders en verkooporders...Lees meer
buitenbeurs markt
  ... de buitenbeursmarkt is de effectenhandel die buiten de offici ële beurzen plaatsvindt in sommige gevallen is buitenbeurshandel in genoteerde fondsen...Lees meer
autoriteit financiële markten
  ... De autoriteit financiele markten ofwel de afm is de toezichthouder op de nederlandse effectenhandel en ook steeds meer op...Lees meer
beursorganisatie
  ... de vereniging voor de effectenhandel treedt op als enige beursorganisatie voor de effectenhandel in nederland...Lees meer
beurswet1914
  ... de beurswet 1914 was destijds ten tijde van het uitbreken van de eerste wereldoorlog bedoeld als een tijdelijk wet...Lees meer
beursorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel
  ... een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor...Lees meer
ruildepot
  ... het ruildepot is een effectendepot waarin volledige zogeheten klassieke stukken terug te vinden zijn die verstrekt worden aan de eigenaars...Lees meer
schorsing van de officiële notering
  ... een schorsing van de officiële notering is een maatregel die neerkomt op het tijdelijk doen vervallen...Lees meer
securities and exchange commission
  ... de securities and exchange commission ofwel de sec is een amerikaans toezichtorgaan op de beurs...Lees meer
vereniging voor de effectenhandel
  ... de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"...Lees meer
verkoopprogramma
  ... een verkoopprogramma is een door de professionele effectenhandel of door gevorderde amateurs gehanteerd computerprogramma dat bij bepaalde koersniveaus automatisch verkooporders...Lees meer
voor en nabeursmakelaar
  ... een voor en nabeursmakelaar is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel aangewezen door het bestuur van...Lees meer
wet toezichteffectenverkeer 1995
  ... in de wet toezicht effectenverkeer 1995 ofwel wte 1995 is het toezicht op de effectenhandel in nederland...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
seller
  ... een zogenaamde seller is een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel die behoort tot de selling group...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
leden van de vereniging voor de effectenhandel
  ... de leden van de vereniging voor de effectenhandel zijn een verzamelaanduiding voor bedrijfsleden vereniging...Lees meer
amsterdam security account system
  ... Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
ASAS
  ... het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op...Lees meer
effectenbescherming
  ... het begrip effectenbescherming lijkt meer te beloven dan de werkelijkheid de wet effectenbescherming is bedoeld om bezitters van effecten te beschermen...Lees meer
giveup transactie
  ... de term give up transactie heeft meerdere betekenissen 1 transactie waarbij de ene commissionair een order uitvoert voor een...Lees meer
courtage bij effectentransacties
  ... de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens...Lees meer
professie
  ... de professie is de verzamelnaam voor de bedrijven die gezamenlijk de effectenhandel mogelijk maken...Lees meer
programtrading
  ... onder program trading verstaan we computergestuurde effectenhandel op basis van computerprogramma's die permanent naar winstmogelijkheden zoeken...Lees meer
wingorder
  ... de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel
  ... onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door...Lees meer
beursgemachtigde
  ... een beursgemachtigde is een persoon die door een bedrijfslid van de vereniging voor de effectenhandel gemachtigd is om orders in...Lees meer
hectisch
  ... we spreken van hectisch bij de effectenhandel of effectenmarkt als er bij grote omzetten forse koersschommelingen optreden bijvoorbeeld enkele dagen...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
CF
  ... cf is de veelgebruikte afkorting voor het centrum voor fondsenadministratie centrum opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.