dinsdag 10 mei 2016

dagregister

dagregister


Onder het dagregister verstaan we een register dat wordt bijgehouden door de afdeling Bewaring en Juridische Zaken van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.

In dit dagregister worden dagelijks de notariële akten ingeschreven.

Met deze akten worden zakelijk rechten gevestigd of overgedragen en deze rechten worden zo ter inschrijving in de hypothecaire registers aangeboden.

De bewaarder verstrekt een bewijs van ontvangst, waarop het betreffende stuk staat omschreven alsmede, de dag en de tijd waarop de aanbieding heeft plaatsgevonden.
Gebruikte begrippen in dagregister


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.