zaterdag 9 april 2016

Standbykrediet

Standbykrediet


Een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv. 3 of 5 jaar met het doel een aanvullende financieringsruimte aan een cliënt te geven, voor het geval deze in de toekomst onverwachte financieringskrapte ondervindt.

De bank heeft niet het recht de faciliteit in te trekken, tenzij bepaalde afspraken, bijv. het in stand houden van bepaalde overeengekomen ratio's, niet worden nagekomen.

Voor het beschikbaarstellen wordt een afzonderlijke vergoeding in rekening gebracht, de zogeheten bereidverklaringsprovisie.
Gebruikte begrippen in standbijkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.