Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 21 april 2016

Spaarvormen

Spaarvormen


We onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen, die ieder op zich weer onder te verdelen zijn.
Wel hebben alle spaarvormen gemeen dat men er geen koersrisico bij loopt en er meestal geen of zeer weinig kosten aan verbonden zijn. Wel is er sprake van renterisico en koopkrachtrisico.
Bij de uitkering van de rente is er geen sprake van voorheffingen.

Verschillende spaarvormen

We onderkennen de volgende spaarvormen:

 • Spaarrekeningen
 • Termijndeposito's
 • Spaarbiljetten


Spaarrekeningen

Deze zijn onder te verdelen in

 • gewone spaarrekening
 • Spaarrekening met opzegtermijn
 • Spaarrekening met vaste looptijd
 • Spaarrekening met boetebeding of retourrente


termijndeposito's


spaarbiljetten

hebben de volgende eigenschappen:

 • waardepapieren aan toonder
 • vaste rente
 • vaste looptijd
 • rente wordt aan het einde van de looptijd samen met de hoofdsom uitgekeerd
 • renteberekening op basis van samengestelde interest


Ze zijn te krijgen met en zonder beursnotering

per bank verschillen de namen en de voorwaarden van dit soort spaarproducten. Alternatieve namen die we tegenkomen zijn bijvoorbeeld groekasbiljetten, spaarwinstbiljetten,depositobrieven, termijnplanbrieven etc.
Gebruikte begrippen in spaarvormen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
boetebeding
  ... onder een boetebeding bij een contract verstaan we een bepaling in een contract op grond waarvan een boete verschuldigd is...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
koersrisico
  ... het koersrisico is het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich tegen de eigen positie...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar spaarvormen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bedrijfsspaarrekening
  ... een bedrijfsspaarrekening is een verzamelnaam voor de verschillende spaarvormen die mogelijk zijn in ondernemingsverband zoals dit wettelijk geregeld is in...Lees meer
rente risico
  ... het renterisico wordt ook wel rentestandrisico genoemd het is de onzekerheid over rentekosten en opbrengsten als gevolg van onvoorzienbare toekomstige veranderingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.