Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 24 april 2016

Leasing

Leasing

Vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor, ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan de lessee. (de huurder/gebruiker).

De lessee betaalt aan de lessor voor het gebruik een periodieke vergoeding.

De vaste duur van een leasecontract is voor roerende goederen tenminste één jaar.

Voor onroerend goed is de vaste periode minimaal vijf jaar.

De contractduur is ten hoogste gelijk aan de economische levensduur van het leaseobject.
Gebruikte begrippen in leasing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
lessor
  ... de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer

Begrippen waar leasing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
ballonlease
  ... Financiële leasing waarbij een relatief belangrijk deel van het gefinancierde bedrag door een relatief hoge slotbetaling wordt terugbetaald...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waavan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderinge en...Lees meer
non payout leasing
  ... non pay out leasing is een internationaal gebruikte term die het karakter van operationele leasing aanduidt...Lees meer
serviceleasing
  ... serviceleasing is een vorm van financiële dan wel operationele leasing waarbij door de lessor tevens service met betrekking tot het...Lees meer
financiële instelling
  ... een financiële instelling is een instelling waarvan de activa en de passiva voornamelijk bestaan uit geld en vorderingen...Lees meer
full pay out leasing
  ... full pay out leasing is een internationaal gebruikte term die het karakter van financiële leasing aanduidt...Lees meer
lessor
  ... de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een...Lees meer
bigticketleasing
  ... onder big ticket leasing verstaan we het aangaan van leaseovereenkomsten waarmee grote bedragen zijn gemoeid bijvoorbeeld overeenkomsten die...Lees meer
sale and leaseback
  ... sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
cc

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.