Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 19 april 2016

Helicoptergeld

Helicoptergeld


helicoptergeld
Recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen. Hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een bedrag aan vers bijgedrukt geld verstrekt zonder dat daar enige verplichting aan vast zit voor de ontvanger. Er wordt zelfs geen belasting over de helicoptergeld geheven.

Hoe werkt dat dan?

De gemakkelijke manier zou zijn ombankbiljetten uit een helikopter te gooien (hier komt de naam vandaan)  of elke burger per post een envelop met daarin een paar briefjes van honderd te sturen.

Dat geld zou dan bedoeld zijn om de economie te stimuleren omdat mensen meer gaan consumeren.


Varianten op helicoptergeld

Andere vormen zijn het opkopen van staatsobligaties door de centrale bank die vervolgens worden kwijtgescholden of het uitgeven van een eeuwigdurende lening (die dus geen aflossingen kent) gecombineerd met een rente van nul procent. Ook daarmee krijgt de staat geld vrij waar geen verplichting tegenover staat en dat men bijvoorbeeld via de belastingen naar de burgers terug zou kunnen laten vloeien. Nog een variant is het afschaffen van de belastingen. Maar waar de overheid dan van zou moeten bestaan is dan de vraag.

Werkt helicoptergeld eigenlijk wel?


Of het werkt is iets waar economen het  -vanzelfsprekend- nog niet over eens zijn. Het is ook nog nooit gerprobeerd. Het is een theoretisch denkmodel. Het is een hulpmiddel om een kwijnende economie aan te zwengelen .

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen door dit soort bizarre maatregelen nog minder vertrouwen in de economische omstandigheden krijgen en het helicoptergeld dat ze ontvangen direct op een spaarrekening zetten of gaan gebruiken om er hun hypotheek of andere schulden mee aflossen. Twee manieren om het uit te geven waar het nu juist niet voor bedoeld is. Want helicoptergeld moet rollen. Het moet massaal geconsumeerd worden om de economie aan te jagen.


Wat is het doel van helicoptergeld?


Uiteindelijk is het doel het veroorzaken van inflatie omdat de staat inflatie hard nodig heeft om haar staatsschulden af te lossen. Zonder de zogenaamde monetaire financiering met behulp van inflatie is het bijna onmogelijk dat staat ooit nog van de aangegane schulden afkomt. En dan wil men een dergelijke onconventionele aanpak nog wel eens overwegen.

Maar hier zit ook direct een probleem. Als de centrale bank de overheid gaat helpen om haar financiële problemen op te lossen dan komt de centrale bank op politiek terrein en dat is niet toegestaan.  Het is niet aan de centrale bank om de overheid met monetaire financiering te helpen. Het is in Europa explicitet verboden in het verdrag van Lissabon.
Gebruikte begrippen in helicoptergeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
eeuwigdurende lening
  ... een eeuwigdurende lening of perpetuele lening is een lening waarvan de hoofdsom nooit of pas na een zeer lange...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
monetaire financiering
  ... monetaire financiering wordt ook wel genoemd inflatoire overheidsfinanciering genoemd het is een wijze van financiering waarbij de overheid voor...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.