Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

basis

basis


In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de future.

Gebruikte begrippen in basis


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

commodity
  ... de term commodity wordt in de wereld van de termijnhandel gebruikt voor grondstoffen die in grote hoeveelheden in bulk zoals...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar basis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
beleggingsadviseur
  ... De beleggingsadviseur heeft voor veel leken een zweem van onaantastbaarheid om zich heen hij smijt vaak met geleerde termen hij zit...Lees meer
code rendement en risico
  ... de levensverzekeraars hebben een code opgesteld voor de voorlichting over beleggingsrendement en risico die de code rendement...Lees meer
groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
insider trading
  ... insider trading is ook wel een andere benaming van beurshandel op basis van voorkennis...Lees meer
crude
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruwe olie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
ruweolie
  ... ruwe olie ofwel crude oil in het engels behoort tot de belangrijkste grondstoffen van de moderne maatschappij niet alleen...Lees meer
signal exit
  ... de signal exit is simpel een signaal uit ons tradingsysteem dat aangeeft dat een positie op basis van de...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
tradingsabotage
  ... een aantal traders heeft moeite met het bereiken van een bepaald niveau van succes...Lees meer
2% regel
  ... De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
adaptive filter
  ... In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te...Lees meer
andrews pitchfork
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
andrewsmethode
  ... De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
autoregressie
  ... Onder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van...Lees meer
bidbook
  ... het zogenaamde bidbook is een uitgebreid document met alle informatie van een bedrijf dat zich wil laten overnemen...Lees meer
swingtrading
  ... bij handelen op basis van swingtrading worden de duidelijke toppen en dalen uit een koersgrafiek genomen en...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsadvies adviesinflatie
  ... Er is in het huidige beleggingsadvies sprake van zogenaamde adviesinflatie met andere woorden het beleggingsadvies stelt inhoudelijk steeds minder voor...Lees meer
altmann zscoremodel
  ... Het altmann z scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt...Lees meer
leveraged buyout
  ... een leveraged buyout ofwel een lbo is een overname van een bedrijf of van voldoende aandelen om de macht...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
gesloten economie
  ... bij een gesloten economie is er sprake van een economie bijvoorbeeld een land die geen of nauwelijks handelsrelaties met...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
path dependend option
  ... de pataca is de nationale munteenheid van macau de iso valutacode van de pataca is mop...Lees meer
sterfterisico
  ... het sterfterisico is het risico dat een pensioenfonds loopt als er minder mensen overlijden dan op basis...Lees meer
event risk
  ... onder een event risk verstaan we het risico op een totaal onverwachte gebeurtenis het is natuurlijk per definitie onmogelijk...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
behavioral finance
  ... Behavioral finance is in feite een tak van de psychologie die zich bezig houdt met het verklaren van de...Lees meer
aftermarkt
  ... We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in...Lees meer
ARIMA
  ... arima ofwel auto regressive integrated moving average is een techniek voor het voorspellen van koersen op basis van regressie modellen...Lees meer
consumer confidence index
  ... de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot...Lees meer
contraire opinie
  ... zonder de contraire opinie zou de beurs niet kunnen bestaan omdat iedereen hetzelfde zou denken...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
paniekaankoop
  ... onder een paniekaankoop verstaat men het kopen van effecten tegen hoge prijzen als gevolg van de verwachting dat de markt...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
arbeidsplaatsenovereenkomst
  ... Werknemersorganisaties pleiten nog wel eens voor een arbeidsplaatsenovereenkomst volgens een dergelijke overeenkomst dient een werknemer een bepaald aantal mensen in...Lees meer
bubble
  ... onder een bubble of bubbel verstaan we een periode dat de koersen fors overgewaardeerd zijn ten opzichte van de werkelijke...Lees meer
procesinnovatie
  ... we spreken in de economie van procesinnovatie bij flinke vernieuwing van het productieproces voorbeelden van procesinnovaties in grotere winkels zijn...Lees meer
uitbreidingsinvestering
  ... een uitbreidingsinvestering is een investering ter vergroting van de produktiecapaciteit de keuze geschiedt op basis van een investeringsselectie...Lees meer
handel met voorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
handelmetvoorkennis
  ... handel met voorkennis is bij de wet verboden dat is duidelijk volgens velen is handel met voorkennis echter...Lees meer
aziatische optie
  ... Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
replicating portfolio
  ... een replicating portfolio is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden...Lees meer
besluiteloosheid
  ... elke trader heeft het probleem van besluiteloosheid een periode dat hij zij het niet meer ziet zitten en gewoon een...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
random entry
  ... een random entry in de wereld van de trading wil zeggen dat we niet in een positie stappen op...Lees meer
wensdenken
  ... het fenomeen wensdenken is buitengewoon populair onder beleggers wensdeken is "het voor waar houden wat men wenst met als enige argument...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
automatisering van banken
  ... Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld...Lees meer
steunlijn
  ... de steunlijn of kortweg steun is het verschijnsel in de technische analyse dat koersen vaak moeite hebben om neerwaarts door een...Lees meer
winstneming
  ... onder winstneming of winstnemen wordt het verzilveren van papieren winsten verstaan ook wel het met winst verkopen van effecten met...Lees meer
zomereffect
  ... het zogenaamde zomereffect is een zogenaamde zelfvervullende profetie zoals er in de beleggerswereld vele te vinden zijn omdat men bang...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
kans gewogen opbrengst
  ... als we een bepaalde opbrengst of rendement verwachten is deze niet altijd 100% zeker en dan is er sprake...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
incoterms
  ... de zogenaamde incoterms zijn de internationale regels voor de interpretatie van leveringscondities opgesteld door de international chamber of commerce icc...Lees meer
keydayreversal
  ... een key day reversal is een koerspatroon uit de technische analyse dat de omslag van een trend aangeeft...Lees meer
discretionarytrader
  ... trader die handelt op basis van ervaring kennis van de markten en een aantal...Lees meer
accumulationdistributionline
  ... De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel...Lees meer
advance decline ratio
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman...Lees meer
actuarieelgenootschap
  ... Het actuarieel genootschap is een vereniging uit de pensioenwereld die de actuari ële wetenschap bestudeert en verder ontwikkelt...Lees meer
actuariële rente
  ... De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
akte van vrijwaring
  ... Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die...Lees meer
antithetic forecasts
  ... Bij voorspellingen bijvoorbeeld voor aandelen op basis van koersen of in een analyse is er altijd sprake van...Lees meer
blowoff top
  ... een blow off top is een koerspatroon uit de technische analyse een blow off top is een snelle stijging...Lees meer
mcclellan oscillator
  ... de mcclellan oscillator genoemd naar de ontwerpers sherman and marian mcclellan behoort tot de breath indicatoren maar is iets...Lees meer
perfect match
  ... een perfect match is een fictieve portefeuille die pensioenfondsen samenstellen en waarmee een dekkingsgraad van 100% gehaald kan worden...Lees meer
aflossingspercentage
  ... Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden...Lees meer
afschrijving rekenkundige reeks
  ... Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van...Lees meer
billy index
  ... de billy index is te vergelijken met de wat meer bekende big mac index waarbij de koopkracht en waarde...Lees meer
formeel evenwicht
  ... het zogenaamde formeel evenwicht is in feite de basis van het moderne boekhouden er wordt mee aangegeven dat elke boekhoudkundige...Lees meer
markovchain
  ... een zogenaamde markov chain bestaat uit een serie processen wiskundige berekeningen uit de wereld van de vectorrekening om onderlinge...Lees meer
markteconomie
  ... we spreken van een markteconomie als het zogenaamde marktmechanisme het principe van prijsvorming op basis van vraag en aanbod in...Lees meer
revolving budget
  ... onder een revolving budget verstaan we een bedrijfplan dat regelmatig wordt aangepast aan de mogelijk veranderde omstandigheden waarbij ook...Lees meer
prijsverankering
  ... dit prijsverankering of ankerpunt effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen...Lees meer
lollipop
  ... een lollipop is beursjargon voor een wat goedgelovig iemand die op basis van een mooi klinkend verhaal alles wil kopen...Lees meer
expertsystem
  ... een expertsystem bestaat uit software die op basis van regels machinaal leesbaar en verwerkbaar worden opgeslagen in een zogenaamde...Lees meer
overlegeconomie
  ... onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
koper(metaal)
  ... een metaal dat we terugvinden op de grondstoffenmarkten is koper koper is geen edelmetaal en kent vrijwel uitsluitend industriële toepassingen...Lees meer
longdebasis
  ... met de term long de basis wordt een term uit de wereld van de goederentermijnmarkt bedoeld die neerkomt...Lees meer
gunjumping
  ... onder gun jumping verstaan we in de effectenwereld het aankopen van effecten op basis van voorkennis...Lees meer
openkoers
  ... onder de openkoers of openingskoers verstaan we de eerste koers die bij het begin van de handel officieel tot stand...Lees meer
stairstepping trend
  ... een stair stepping trend is een figuur uit de wereld van de koerspatronen uit de technische analyse en...Lees meer
handelssysteem
  ... we spreken van een prijsgedreven handelssysteem wanneer de prijzen tot stand komen op basis van door tussenpersonen afgegeven bied en...Lees meer
inductieve logica
  ... we spreken we van inductieve logica als we bij een expertsystem van een speciaal geval naar een algemeen geldende...Lees meer
prijsgedreven
  ... we spreken van een prijsgedreven handelssysteem wanneer de prijzen tot stand komen op basis van door tussenpersonen afgegeven bied en...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
implieddelta
  ... de implied delta is de delta van een optie berekend op basis van de implied volatility...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
aex extindex
  ... Op de aex indexreservelijst staan een vijftal extra aandelen die alsnog in de aex index kunnen worden opgenomen dit...Lees meer
jsma
  ... de jsma of ook wel jcma is een speciaal ontwikkeld dynamisch voortschrijdend gemiddelde dat in combinatie met een tweede gemiddelde uitzonderlijk...Lees meer
nettohandel
  ... onder nettohandel verstaan we transacties tussen banken commissionairs en grote klanten op basis van een onderhandelbare prijs en zonder vaste...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
persoonlijkrisicoprofiel
  ... voor elke trader is het van groot belang te weten hoe deze op risico reageert ofwel het eigen persoonlijk...Lees meer
moneystop
  ... een zogenaamde moneystop is een een stopconditie in een tradingsysteem die gebaseerd is op het maximum geldbedrag...Lees meer
perfectionisme
  ... wellicht kent u die traders wel die elke minuut die zij hebben bezig zijn met het ontwikkelen van...Lees meer
afschrijving op basis van de boekwaarde
  ... De afschrijving op basis van de boekwaarde vorm van afschrijving wordt ook wel degressieve afschrijvingsmethode...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
livermore swing chart
  ... de livermore swing chart doet qua manier van opbouwen denken aan de point and figure chart...Lees meer
miljoenennota
  ... de miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag van september na de opening van de staten generaal door de koning...Lees meer
minimumloon
  ... het zogenaamde minimumloon of ook wel het wettelijk minumumloon is het brutoloon per maand dat een werknemer met een leeftijd...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
operationeel plan
  ... het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
langleven risico
  ... het zogenaamde langlevenrisico is een term uit de verzekeringen en pensioenwereld het is het risicio dat een verzekeringsmaatschappij loopt dat...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
negendaags wonderaandeel
  ... een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van onbevestigde geruchten omhoog vliegt en daarna nog enkele dagen...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
COCO
  ... de coco is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de...Lees meer
overreactiehypothese
  ... een overnight position is een open positie van een trader die niet is afgesloten bij het einde van de...Lees meer
REN
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
reverse exchangeable note
  ... de reverse exchangeable note vaak afgekort tot ren is een product van de commerzbank dat algemeen als veiliger...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we in de wereld van de derivaten zoals opties en termijncontracten de beleggingsvorm of...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
overbought oversold indicator
  ... de overbought oversold indicator is een een indicator uit de technische analyse die probeert aan te geven of...Lees meer
contractrente
  ... de contractrente is de rente die u met de geldverstrekker bent overeengekomen op basis van de offerte...Lees meer
heffingsgrondslag
  ... de zogenaamde heffingsgrondslag is de basis van het betalen van belastingen deze heffingsgrondslag is voor elke belasting anders zo mag...Lees meer
herbouwwaarde
  ... onder de herbouwwaarde verstaan we het bedrag dat nodig is om een tenietgegane woning bijvoorbeeld door bij brand opnieuw te...Lees meer
primerate
  ... de prime rate is het rentetarief dat amerikaanse banken aan eerste klas debiteuren in rekening brengen en dat tevens...Lees meer
omloopsnelheid werkzaam vermogen
  ... de omloopsnelheid werkzaam vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
ratioanalyse
  ... onder ratioanalyse verstaat men een onderzoek naar de mogelijkheden en de risico's van een bedrijf op basis van de bekende...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd...Lees meer
crop marketing year
  ... de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst...Lees meer
crop year
  ... de term crop year komt uit de wereld van de agrarische termijncontracten en loopt in principe van na de oogst...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
computergestuurde handel
  ... we spreken van computergestuurde handel middels tradingsystemen als de beslissingen ten aanzien van de beurshandel volledig op basis van computersoftware...Lees meer
confrontatie van middelen en bestedingen
  ... de zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale...Lees meer
gemeentefonds
  ... onder het gemeentefonds verstaan we de jaarlijkse geldoverdracht van de centrale overheid naar de gemeenten...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer
uiteindelijke uitkomst effect
  ... het uiteindelijke uitkomst effect vinden we terug bij de behavariol finance cq tradingpsychologie...Lees meer
budget
  ... een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde...Lees meer
functiewaardering
  ... onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak bijv in het...Lees meer
koersindex
  ... een koersindex is een andere benaming voor een index die wordt berekend op basis van de koersen van een aantal...Lees meer
koerspiek
  ... onder een koerspiek verstaan we een plotselinge snelle stijging van de koers die de normale trend van de koersen kortstondig...Lees meer
internationale arbeidsverdeling
  ... de basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling landen leggen zich bij internationale arbeidsverdeling toe op die...Lees meer
mission statement
  ... een zogenaamd mission statement geeft aan wat nu eigenlijk de reden van bestaan is van een bedrijf...Lees meer
newyorkstockexchangeindex
  ... de new york stock exchange index is een breed opgezette aandelenindex van de nyse dit in...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
postbank bv
  ... de postbank nv is de benaming voor de bankinstelling die op basis van de daartoe strekkende wet per...Lees meer
primary instrument
  ... een zogenaamd primary instrument is een financieel instrument waarbij de waarde niet wordt afgeleid van een andere instrument bijvoorbeeld...Lees meer
afschrijving op basis van de progressieve methode
  ... Onder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode...Lees meer
koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
notis procent v indicator
  ... de notis procent v indicator of ook wel de notis %v is een indicator gebaseerd op volatility...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
orgineel aandeelbewijs
  ... we spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
doelstellingen economische politiek
  ... hoewel de economie een speelbal is van de politieke partijen zoals uiteengezet bij economische politiek zijn er enkele...Lees meer
aflossing op basis van annuiteiten
  ... Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen...Lees meer
marktprijs
  ... de marktprijs van een willekeurig goed dus ook een effect is de prijs die op een markt op basis van...Lees meer
nemer
  ... de nemer is degene aan wie of aan wiens order betaald moet worden op basis van de aanwijzingen van de...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
omloopsnelheid totaal vermogen
  ... de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer
overwaarde
  ... we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank...Lees meer
indexering van pensioenen
  ... we spreken van een indexering van pensioenen als uw pensioen jaarlijks wordt aangepast aan de stijging van de...Lees meer
institute of London underwriters
  ... het institute of london underwriters is een door engelse assuradeurs opgericht instituut dat standaardformuleringen voor de verzekering...Lees meer
kort leven risico
  ... het kort leven risico is het risico dat iemand met een levensverzekering korter leeft dan op basis van...Lees meer
afschrijving op basis van vervangingswaarde
  ... Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er...Lees meer
aflossing van een obligatie
  ... Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens...Lees meer
CAB administratie
  ... de cab administratie is een verkorting van centrale administratie bedrijfsleden het is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het...Lees meer
centrale administratie bedrijfsleden
  ... volledige naam voor cab administratie dit is de dagelijkse administratieve verwerking van effectentransacties en het ophalen van posities van hoeklieden...Lees meer
dartboardportfolio
  ... een dartboardportfolio is samengesteld met volledig willekeurig gekozen aandelen de keuze wordt gemaakt door het werpen met dartpijltjes of middels...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
Dow Jones index
  ... de dow jones index is een beursindex van de beurs van wallstreet in new york bestaande uit dertig...Lees meer
de Dow
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
Dow Jones
  ... de dow jones of zelfs kortweg "de dow" is de roepnaam voor de dow jones industrials index ã©ã©n van...Lees meer
gewogen index
  ... we spreken van een gewogen index of gewogen koersindex bij een index van beursfondsen waarin elk aandeel een bepaalde...Lees meer
centraalplanbureau
  ... het centraal planbureau is een rekenbureau dat voor de regering en anderen onder meer de ontwikkeling van de economische...Lees meer
confirmation bias
  ... onder confirmatie van een documentair krediet verstaan we een op instructie machtiging of verzoek van de...Lees meer
dobberen van beurskoersen
  ... de term dobberen is een van de vele synoniemen voor de constante bewegingen van beurskoersen voor dit dobberen...Lees meer
aanslagbelasting
  ... Onder een aanslagbelasting verstaan we een vorm van belasting waarbij de belastingdienst betaald wordt op basis van een aanslag die de...Lees meer
bruto afwikkelingssysteem
  ... onder een bruto afwikkelingssysteem verstaan we het systeem waarbij de afwikkeling van transacties die voortkomen uit het effectenverkeer of...Lees meer
budget onderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen bestedendeze budgetonderzoeken worden...Lees meer
budgetsysteem
  ... het budgetsysteem is een verzamelnaam voor de regels en procedures waarmee een budget tot stand komt. er zijn geen vaste regels...Lees meer
debiteurenbeheer
  ... Debiteurenbeheer gebeurt door zowel bedrijven als banken we verstaan onder debiteurenbeheer het geheel van procedures en besluiten ten aanzien van aan...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
geregistreerde werkloosheid
  ... onder de geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16 64 jaar zonder baan of met een baan...Lees meer
incidentele loonontwikkeling
  ... incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging...Lees meer
jaaropgaaf
  ... uw werkgever is verplicht om u een jaaropgaaf van uw salaris over het afgelopen jaar te verstrekken...Lees meer
Jan Tinbergen
  ... jan tinbergen was een nederlands wiskundig econoom en econometrist die in 1969 samen met ragnar frisch de eerste nobelprijs...Lees meer
kasbegroting
  ... onder de kasbegroting ook wel liquiditeitsbegroting of kasplanning genoemd verstaan we een gestructureerd overzicht van de inkomsten en de uitgaven...Lees meer
kasreserve politiek van de Nederlandsche Bank
  ... de kasreservepolitiek van de nederlandsche bank nv is het beleid van de nederlandsche bank nv dnbop basis...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
kernbezit
  ... met het kernbezit worden effecten meestal aandelen bedoeld die de basis van een beleggingsportefeuille vormen en die daar slechts bij...Lees meer
te snelle conclusies effect
  ... dit te snelle conclusies effect vinden we terug in de wereld van de behavariol finance het is één van...Lees meer
autoregressive integrated moving average
  ... Het auto regressive integrated moving average meestal afgekort tot arima is een lineair model voor het...Lees meer
beursnieuws vloek of zegen
  ... het is vaker gezegd op dit weblog het is geen beursnieuws maar vooral de emotie "hebzucht" die voor de koersvorming...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer
ruilfaciliteit
  ... een ruilfaciliteit is een mogelijkheid om zonder kosten of op basis van gereduceerde tarieven over te stappen op een ander...Lees meer
SP500 index
  ... de s&ampp 500 index is een breed opgezette aandelenindex die door standards &amp poor wordt bijgehouden...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
barcode
  ... Barcodes zijn de bekende streepjescodes die we op allerlei voorwerpen tegenkomen en die met speciale apparatuur op basis van lasers...Lees meer
repurchase agreement
  ... de term repurchase agreement of repo kent meerdere betekenissen 1 het gelijktijdig kopen en verkopen van effecten met verschillende settlementdata...Lees meer
runningtotal
  ... we spreken van een running total als we een waarde die bijvoorbeeld dagelijks wordt berekend optellen bij de waarde...Lees meer
sale and leaseback
  ... sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de...Lees meer
vermogensbeheerder
  ... een vermogensbeheerder is een persoon of organisatie die voor een ander diens geld beheert en daar een vergoeding voor ontvangt...Lees meer
verticale prijsbinding
  ... we spreken van een verticale prijsbinding in de situatie waarbij een producent aan de winkelier voorschrijft tegen welke prijs...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer
wettoezichtkredietwezen
  ... de wet toezicht kredietwezen wordt afgekort tot wtk de wtk vormt de juridische basis voor zowel het bedrijfseconomisch toezicht...Lees meer
optiecalculator
  ... opties zijn tot op een simpele basis terug te voeren de onderliggende waarde kan omhoog gaan en omlaag...Lees meer
voorlopig koopcontract
  ... het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
effectieve wisselkoersindices
  ... zogenaamde effectieve wisselkoersindices zijn een vorm van indices deze indices worden samengesteld op basis van effectieve wisselkoersen...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer
limitdown
  ... de zogenaamde limit down is de laagste notering waarbij nog in effecten wordt gehandeld wanneer de koers nog verder...Lees meer
spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer
sterftetafel
  ... een sterftetafel of sterftetabel is een statistisch hulpmiddel op basis waarvan men bij pensioenfondsen een aanname doet wanneer men welke...Lees meer
tradingsysteem zelf bouwen of kopen
  ... iedere trader die op zoek is naar een betrouwbaar tradingsysteem kent het dilemma wel moet ik...Lees meer
chartist
  ... een chartist is iemand die op basis van de analyse van koersgrafieken charts aan en verkoopbeslissingen neemt...Lees meer
claimwaarde
  ... de claimwaarde of de theoretische waarde claim geeft aan wat een claim waard is op basis van de koers van...Lees meer
clientgerichte transactie
  ... onder een clientgerichte transactie verstaan we een effectentransactie op basis van een incidentele opdracht van een bepaalde client zoals...Lees meer
contract for differences
  ... bij een zogenaamd contract for differences wordt er een contract afgesloten gebaseerd op de beweging van een onderliggende...Lees meer
cutoff frequency
  ... de cut off frequency is in de signaaltheorie het punt waar hogere frequenties niet meer doorgegeven worden...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
hemline theorie
  ... de zogenaamde hemline theorie stelt dat damesmode en aandelenkoersen in dezelfde richting bewegen ofwel worden de rokken korter dan...Lees meer
invloeden op aandelenkoersen
  ... er zijn nogal wat zaken in de wereld die enige invloed uitoefenen op de aandelenkoersen in onderstaanden afbeelding...Lees meer
chaostheorie
  ... de zogenaamde chaos theorie wordt gebruikt voor de beschrijving van het gedrag van niet lineaire systemen in plaats van...Lees meer
cola
  ... het begrip cola is een afkorting van cost of living adjustments het betreft de aanpassingen die plaatsvinden wanneer de amerikaanse...Lees meer
consumentenorganisatie
  ... een consumentenorganisatie is een organisatie die bedoeld is om de belangen van consumenten zo goed mogelijk te behandelen...Lees meer
economische winst
  ... onder de economische winst verstaan we het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten...Lees meer
geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer
gmo order
  ... een gmo order is de cynische afkorting van een "get me out" order in het algemeen een order die wordt...Lees meer
veel gemaakte fouten bij trading
  ... in de loop der jaren zijn er vele onderzoeken gedaan naar het succes maar vooral ook...Lees meer
ordergedreven markt
  ... bij een ordergedreven markt worden alle koersen bepaald op basis van de binnenkomende kooporders en verkooporders...Lees meer
programtrading
  ... onder program trading verstaan we computergestuurde effectenhandel op basis van computerprogramma's die permanent naar winstmogelijkheden zoeken...Lees meer
prudent investoract
  ... de zogenaamde prudent investor act is afkomstig uit de verenigde staten maar is over de gehele wereld wel...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
waarde grondslag
  ... de waardegrondslag is de basis voor bijvoorbeeld de heffing van onroerende zaakbelasting door de gemeente...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
best execution
  ... onder het begrip best execution verstaan we de ongeschreven regel op beurs op basis van ethische gronden de gunstige...Lees meer
effectenbeleggingsrekening
  ... onder het begrip effectenbeleggingsrekening verstaan we een rekeningcourantrekening waarmee we deel kunnen nemen in een beleggingsfonds...Lees meer
koersschommeling
  ... een koersschommeling is kleine beweging van de koersen die vaak zonder duidelijke reden tot stand komt meestal beweegt de koers...Lees meer
annuïteiten aflossing
  ... We spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten...Lees meer
barter transactie
  ... Onder een bartertransactie die ook wel bekend staat als compensatietransactie verstaan we een transactie op basis van het principe van...Lees meer
boekingsstuk
  ... met een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer
going concern
  ... planningen budgetten en dergelijke worden vaak gemaakt op basis van going concern wat wil zeggen dat de onderneming zijn bedrijf...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
inflation accounting
  ... voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers...Lees meer
london interbank offered rate
  ... de london interbank offered rate ofwel libor wordt traditioneel omschreven als het rentetarief waarvoor een handelsbank...Lees meer
performancefee
  ... een performance fee is een percentage van de gerealiseerde winst dat een vermogensbeheerder wenst te ontvangen voor zijn dienstverlening...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
vutregeling
  ... een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken...Lees meer
grading
  ... de term grading vinden we in de wereld van de goederentermijncontracten we hebben het dan over het proces om de kwaliteit...Lees meer
bevoorschotting
  ... onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op...Lees meer
budgetonderzoek
  ... onder een budgetonderzoek verstaan we een methode van steekproefsgewijs onderzoek om te onderzoeken hoe huishoudens hun inkomen besteden deze...Lees meer
cost of living adjustments
  ... de cost of living adjustments afgekort tot cola zijn aanpassingen die plaatsvinden wanneer de amerikaanse levensstandaard zich...Lees meer
oorspronkelijk documentair krediet
  ... een oorspronkelijk documentair krediet is een documentair krediet dat als oorsprong basis heeft gediend voor een subsidiair krediet of...Lees meer
waarderingsgrondslag
  ... de waarderingsgrondslag is de basis waarop een waardeoordeel wordt uitgesproken zoals bijvoorbeeld de waardering van een balanspost...Lees meer
bookingbasis
  ... onder het begrip booking the basis verstaan we een afspraak bij een termijncontract waarbij ofwel de koper of...Lees meer
trading op automatische piloot
  ... er zijn nogal wat systemen in omloop...Lees meer
barchart
  ... de barchart is een techniek om koersen grafisch af te beelden heeft de vorm van een verticale lijn...Lees meer
gamblersfallacy
  ... met de term gamblers fallacy ook wel monte carlo fallacy of &nbspthe fallacy of the maturity of chances genoemd wordt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.