zondag 27 maart 2016

samengestelde rente

Samengestelde rente


De samengestelde rente is de rente, die na de vervaldag aan de hoofdsom wordt toegevoegd en gedurende de volgende periode zelf ook rente opbrengt.

Partijen zijn niet geheel vrij in het bedingen van samengestelde rente. Volgens het  NBW, wordt telkens na afloop van een jaar het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Gebruikte begrippen in samengestelde rente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd de vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer
wettelijke rente
  ... onder de wettelijke rente verstaan we de rente die de schuldeiser van een bepaald geldsom bijvoorbeeld een lening of...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.