zondag 27 maart 2016

Revisie

Revisie


Het begrip revisie heeft meerdere betekenissen:

1. Periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement. Zoals kijken naar de gang van zaken bij de kredietnemer. Het uiteindelijke doel is om te onderzoeken of het kredietarrangement zonder wijzigingen kan worden voortgezet.

2. Buitengewoon rechtsmiddel dat in bepaalde gevallen ingesteld kan worden tegen arresten van burgerrechtelijke aard van de Hoge Raad.
Begrippen waar revisie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

consumer confidence index
  ... de consumer confidence index is ã©ã©n van de indicatoren waarop de fed haar beleid bepaalt en komt tot...Lees meer
brent index
  ... onder het begrip brent index verstaan we de contante prijs voor noorzee brent ruwe olie de brent index wordt...Lees meer
chicago purchasing managersindex
  ... een indicator waarop de fed de prognoses van voor de inflatie bepaalt is de chicago purchasing managers...Lees meer
kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer
UNCITRAL
  ... de united nations commission on international trade law afgekort uncitral is een commissie van...Lees meer
united nations commissionon international tradelaw
  ... de term unit linked bij een beleggingsfonds betekent dat dit gekoppeld is aan een pensioenverzekering...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.