dinsdag 29 maart 2016

Rekenkundig gemiddelde

Rekenkundig gemiddelde


Het rekenkundig gemiddelde verkrijgen we door een reeks getallen bij elkaar op te tellen en daarna door het aantal gebruikte getallen te delen.

Bijvoorbeeld:

We hebben de getallen 3,4,8,9 en willen daar het rekenkundig gemiddelde van hebben:

(3+4+8+9)/4 =

24/4 =

6

Een andere vorm is het meetkundige gemiddelde waar niet met optellingen maar met vermenigvuldigingen wordt gewerkt. Ook wordt er wel gebruik gemaakte van wegingsfactoren waarbij de noemer groter wordt. Het gewogen gemiddelde uit bovenstaand voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn:

(1 x 3 + 2 x 4 + 3 x 8 + 4 x 9) / 10 = 7,1
Gebruikte begrippen in rekenkundig gemiddelde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer

Begrippen waar rekenkundig gemiddelde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

APEX
  ... De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
modus
  ... de modus is in een reeks getallen de waarde die het meeste voorkomt de toepassing in de technische analyse is...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.