Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 1 maart 2016

Combined transport bill of lading

Combined transport bill of ladingEen Combined transport bill of lading is:
1. Connossement dat als combined transport bill of lading is uitgeschreven of ingevuld voor gecombineerd vervoer waaronder een gedeelte over zee.

2. Voor gecombineerd vervoer afgegeven transportdocument, dat geen connossement is en dat afgegeven is door – een met name genoemde vervoerder, of – een expediteur die optreedt als vervoerder, of – een expediteur als agent van een met name genoemd vervoerder.

3. De FIATA combined transport bill of lading.
Gebruikte begrippen in combined transport bill of lading


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
bill of lading
  ... bij de bill of lading afgekort tot b l onderscheiden we twee soorten namelijk...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
expediteur
  ... de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren...Lees meer
fiata
  ... afkorting van fédération internationale des associations de transitaires et assimilés...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer
vervoerder
  ... onder de vervoerder verstaan we de natuurlijke persoon of de onderneming die zich verbonden heeft om mensen of zaken te...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.