Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

call

CallDe losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt.

In de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede plaats voor een callgeldlening en soms ook nog voor callgeldrente.

De werkelijke betekenis van call zal dus uit de context waar het staat gehaald moeten worden.
Gebruikte begrippen in call


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer

Begrippen waar call in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
DINT
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
bull cilinder
  ... een bull cilinder is een weinig gebruikte optiestrategie die bestaat uiteen short call optie en een long put optie en...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
horizontale spread
  ... onder een horizontale spread verstaan we een optiestrategie bestaande uit twee dezelfde opties dus callopties of putopties met dezelfde...Lees meer
margin call
  ... een margin call is een telefoontje van uw bank of commissionair dat u geld moet bijstorten voor uw margin...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
boxspread
  ... boxspread is een term uit de optiehandel om bepaalde optiestrategie mee aan te geven...Lees meer
bullspread
  ... een bullspread is een spread een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en of de...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
driepoot
  ... de driepoot of optiedriepoot is een benaming voor een optieconstructie bestaande uit drie opties in dezelfde optieklasse te weten een...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
hefboomwerking
  ... onder hefboomwerking of het vaak gebruike "leverage" verstaan we het verschijnsel dat met een afgeleid product als een warrant of...Lees meer
put call pariteit
  ... de put call pariteit geeft de onderlinge relatie tussen putopties en callopties aan en is gebaseerd op een...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
seagull
  ... een seagull is een minder bekende optiestrategie die bestaat uit een gekochte at the money call een verkochte out of the...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
hinesratio
  ... de hines ratio is de berekening van een uitgebreide vorm van de put call ratio waarbij de volumes meegenomen...Lees meer
market volatility index
  ... de vix ofwel de market volatility index is een sentimentindicator die door de cboe wordt gepubliceerd...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
absolute call privilege
  ... Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst...Lees meer
asset or nothing calloptie
  ... Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de...Lees meer
overwriting
  ... we spreken van overwriting als we bij het schrijven van callopties geen volledige dekking van aandelen meer hebben...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
put en call premie
  ... een put en call premie is een premie affaire waarbij de rechten van een baissepremie en een...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
laddercall
  ... een ladder call is een specifiek type calloptie waarbij de waarde geldt die ooit eens bereikt is ook al...Lees meer
best strike option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
lookback option
  ... bij een lookback call optie koopt de houder van een optie het recht de onderliggende waarde te kopen voor...Lees meer
laddercallwarrant
  ... een ladder call warrant is een vorm van een warrant deze warrant kent een looptijd van minimaal één...Lees meer
long position
  ... de terminologie voor een long position is bij aandelen en opties iets verschillend 1positie waarbij de houder van een optie...Lees meer
intrinsiekewaarde bij opties
  ... het begrip intrinsieke waarde bij opties laat zich het beste uitelggen aan de hand van een voorbeeld...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
callputratio
  ... de call put ratio is de verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties over een bepaalde periode...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer
yield to call
  ... onder de yield to call verstaan we het rendement van een callable obligatie ervan uitgaande dat deze bij...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
at call
  ... We spreken van een "at call transactie" bij elke transactie die plaatsvindt op de daggeldmarkt deze daggeldmarkt wordt ook wel...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
neutrale spread
  ... een neutrale spread ontstaat als we een gekochte calloptie gebruiken als dekking voor het schrijven van meerdere out of...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
callover
  ... onder het begrip call over verstaan we een korte periode op sommige beurzen waarbij middels een soort van loven...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
conversion
  ... onder een long conversion wordt verstaan een long hausse positie in effecten edele metalen en dergelijke in combinatie met een...Lees meer
covered call writer
  ... een covered call writer is een belegger die zich constant bezig houdt met het schrijven van covered calls...Lees meer
emprirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend maar er is...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
timespread
  ... een timespread is een optiestrategie waarbij de uitoefenprijzen gelijk zijn maar de u...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
buy at low option
  ... de buy at the low option is de call versie van de lookback option...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
delta neutrale positie
  ... een delta neutrale positie is een positie die als de som van de delta 's van de delen...Lees meer
delta neutrale spread
  ... een delta neutrale spread is een callspread bestaande uit een gekochte callopties en een aantal geschreven callopties waarbij...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
falcon
  ... falcon is een afkorting van fixed term agreement for long term call options on netherland securities...Lees meer
doorrollen
  ... doorrollen is het sluiten van een shortpositie in opties en het openen...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
yield to worst
  ... de yield to worst is de laagste yield als we de yield to call vergelijken met de yield...Lees meer
callratio spread
  ... een call ratio spread is te vergelijken met de call...Lees meer
over parity
  ... de term over parity komen we tegen bij de prijsvorming van opties het geeft in feite de verwachtingswaarde aan...Lees meer
call notice periode
  ... de call notice periode is de periode waarin een belegger nog tot conversie van een converteerbare obligatie over...Lees meer
callprijs
  ... onder de callprijs van een converteerbare obligatie verstaan we de prijs die is vastgelegd en waarvoor de uitgevende partij de...Lees meer
cap warrant
  ... een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie...Lees meer
vervroeg de aflossing converteerbare obligatie
  ... met de vervroegde aflossing converteerbare obligatie bedoelt men de mogelijkheid voor de uitgevende partij van een converteerbare...Lees meer
beurscall
  ... met een een zogenaamde beurscall wordt een bepaalde vorm van een daggeldlening bedoeld namelijk een lening die verstrekt wordt aan...Lees meer
callgeldmarkt
  ... onder de zogenaamde callgeldmarkt verstaan we de markt waarop de callgeldleningen worden afgesloten de callgeldmarkt wordt ook wel daggeldmarkt genoemd...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
calendar combination
  ... een calendar combination is een optiestrategie waarbij een call calendarspread en...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
gewone spaarrekening
  ... onder een gewone spaarrekening verstaan we een rekening waarop dagelijks geld kan worden gestort maar het opnemen van geld...Lees meer
covered option
  ... een covered option is een engelse term voor gedekt geschreven optie tegenovergestelde van een naked option...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
closing buy
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
sluitingskoop
  ... de sluitingskoop of closing buy is het afsluiten van een shortpositie door het terugkopen van de positie stel we hebben bijvoorbeeld...Lees meer
bear cylinder
  ... een bear cylinder is een weinig gebruikte optie positie die bestaat uit een short put optie en een long call...Lees meer
hedged positie
  ... onder een hedged positie verstaan we gekochte opties in combinatie met een daarmee overeenkomende maar tegengestelde positie in hetzelfde...Lees meer
callgeld lening
  ... een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van...Lees meer
call tabletop
  ... onder het begrip call table top verstaan we een optiestrategie die voor een groot deel overeen komt met...Lees meer
callfixe
  ... de call fixe is vergelijkbaar met een daggeld lening maar is daar wel van verschillend doordat de looptijd langer...Lees meer
cash secured put
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel+putoptie protective put vervangen door een calloptie en het...Lees meer
fascon
  ... fascon is een afkorting van fixed term agreement for short term call option on netherland securities een fascon was een soort...Lees meer
doorrollen van een calloptie
  ... onder het doorrollen van een calloptie verstaan we het sluiten van een geschreven call en het opnieuw...Lees meer
bankcall
  ... een bankcall is een vorm van een callgeldlening tussen twee banken er wordt dan ook wel gesproken van een interbancaire...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.