Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 3 maart 2016

Betaling

Betaling


Met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld (in contanten of in girale vorm).

Denk aan de aankoop van een goed.

Vertalingen van betaling

Engels: payment  


Gebruikte begrippen in betaling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer

Begrippen waar betaling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
commerciële koers
  ... de commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening de commerci ële jaarrekening is een combinatie van winst en...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
aanbod gerede betaling
  ... Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur bij wie de crediteur...Lees meer
aval
  ... Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op...Lees meer
factormaatschappij
  ... een factormaatschappij of ook wel kortweg factor doet aan factoring dat wil zeggen dat men tegen contante betaling vorderingen van...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
overheid affidavit
  ... de term affidavit kent een tweetal betekenissen 1 een affidavit is een onder ede afgelegde verklaring tegenover een daartoe bevoegde ambtenaar...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
economie
  ... de formele economie baseert zich alleen op die zaken meten waarvoor een inkomen wordt ontvangen dat kan in de...Lees meer
boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
octrooi
  ... een octrooi of ook wel een patent is een exclusief recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaald product te...Lees meer
accijnsgarantie
  ... Met een accijnsgarantie wordt een speciale vorm van een garantie bedoeld die een bank afgeeft voor een cli ënt ten gunste...Lees meer
actual market
  ... De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen...Lees meer
abstracte bankgarantie
  ... Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die...Lees meer
onafhankelijke bankgarantie
  ... een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze...Lees meer
acceptgiro
  ... Onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
OLA
  ... onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat...Lees meer
algemeen gekruiste cheque
  ... een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige...Lees meer
animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
retributie
  ... een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld...Lees meer
oppotmiddel
  ... geld wordt wel beschouwd als een oppotmiddel met een oppotmiddel wordt bedoeld dat er geen sprake hoeft te zijn van...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
kredietbewaking
  ... de kredietbewaking is een vorm van toezicht van de bank op het nakomen en in de toekomst kunnen nakomen door...Lees meer
transitovergunning
  ... een transitovergunning is een toestemming van de nederlandsche bank nv voor het verrichten van transitoverkeer door het toekennen van...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
schadeverzekering
  ... onder een schadeverzekering verstaan we een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt om tegen betaling van een premie de verzekerde...Lees meer
bericht van nonbetaling of nonacceptatie
  ... Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we ...Lees meer
debiteurensubstitutie
  ... met de term debiteurensubstitutie wordt vervanging van de vordering bedoeld die bijvoorbeeld een bank op een debiteur heeft door een...Lees meer
contante affaire
  ... onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte...Lees meer
delivery versus payment
  ... met delivery versus payment bedoelen we de veel gebruikten engelse term voor levering tegen betaling...Lees meer
safeloket
  ... onder een safeloket verstaan we een stalen kastje dat op zijn beurt binnen een bankkluis is gemonteerd...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
bericht van betaling
  ... Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is...Lees meer
bericht van nonbetaling
  ... Onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie verstaan we een bericht...Lees meer
blokkeren van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
geblokkeerde cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
gestopte cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
herroepen van een cheque
  ... het blokkeren van een cheque is een bericht van de kant van de trekker van een cheque...Lees meer
boedelkrediet
  ... een boedelkrediet is geld dat door derden verstrekt wordt voor het doen van dagelijkse uitgaven als er sprake is van...Lees meer
creditcard
  ... een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een...Lees meer
crediteurensubstitutie
  ... met het bankaire begrip crediteurensubstitutie wordt de vervanging bedoeld van de verplichting van bijvoorbeeld een bank tegenover een van zijn...Lees meer
directiebonus
  ... een directiebonus of gewoon bonus is een extra betaling buiten het normale salaris bijvoorbeeld bij behaalde resultaten vertrek of domweg...Lees meer
groeihypotheek
  ... een groeifonds is een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dit toevoegt aan het fondsvermogen de waarde van de participaties...Lees meer
inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
betalingsuitstel
  ... betalingsuitstel is een ander woord voor sursã©ance van betaling of uitstel van betaling dat is de situatie waarin een persoon of...Lees meer
definitieve surseance van betaling
  ... onder het juridische begrip definitieve sursã©ance van betaling verstaan we sursã©ance van betaling die door de rechtbank...Lees meer
eigendomsvoorbehoud
  ... het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van...Lees meer
betaling tegen documenten
  ... onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met cad wat een afkorting is van het...Lees meer
betalingsregeling
  ... een betalingsregeling is een overeenkomst tussen bijvoorbeeld een leverancier en zijn klant dat er op een andere manier zal worden...Lees meer
betalingstermijn
  ... onder een betalingstermijn verstaan we de termijn waarover premie wordt berekend bij alle verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende...Lees meer
douanegarantie
  ... onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe in het bijzonder naar de ontvanger der invoerrechten...Lees meer
moratorium
  ... de term moratorium kent meerdere betekenissen 1 uitstel van betaling bij overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter 2 eenzijdige afkondiging door een...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
fixed settlement
  ... fixed settlement is het afhandelingssysteem van de effectenbeurs waarbij zowel de levering als de betaling van effecten moeten plaats...Lees meer
betalingsgarantie
  ... onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cli ënt verricht zullen worden...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer
garantiekrediet
  ... een zogenaamd garantiekrediet is een kredietvorm waarbij die nauwelijks voorkomt maar waarbij een bedrijf geld van een bank kan lenen...Lees meer
handelsregister
  ... het handelsregister wordt door de kamer van koophandel en fabrieken van het rayon waarin de desbetreffende onderneming is gevestigd bijgehouden...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
incasseren van een cheque
  ... het incasseren van een cheque kunnen we op verschillende manieren zien 1 in enge zin het innen van een cheque door...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
inland payment
  ... onder inland payment verstaan we de betaling van binnenlandse ofwel lokale valuta voor schulden die luiden in vreemde valuta...Lees meer
instapkosten
  ... de zogenaamde instapkosten worden in rekening gebracht als u deel gaat nemen aan een beleggingsproduct een verzekeringsconstructie en dergelijke zeker...Lees meer
international trade
  ... in het international trade rapport wordt het verschil tussen export en import gemeten import en export zijn zwaar meewegende...Lees meer
kaskrediet
  ... een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas...Lees meer
looptijd documentair krediet
  ... de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
met protest
  ... de aantekening met protest van de trekker op een wissel betekende dat bij niet acceptatie of niet betaling een...Lees meer
overbruggingskrediet
  ... onder een overbruggingskrediet verstaan we een vorm van tijdelijk krediet ter overbrugging van de periode die ligt tussen de betaling...Lees meer
tertiair inkomen
  ... het tertiair inkomen is het secundair inkomen gecorrigeerd voor ontvangen prijsverlagende subsidies en prijsverhogende belastingen op producten...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
inruil
  ... we bieden iets bijvoorbeeld een dienst recht of zaak aan "in ruil" aan als we hier tegenover een andere...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
afbetaling
  ... Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van...Lees meer
dont
  ... een dont is een ouderwets woord voor een specifiek soort premieaffaire...Lees meer
discontofaciliteit
  ... onder een discontofaciliteit verstaan we een door de bank met de klant overeengekomen mogelijkheid zodat deze klant wissels en promessen...Lees meer
disconto krediet
  ... onder een discontokrediet of ook wel een discontofaciliteit verstaan we een overeenkomst van de bank en haar client die de...Lees meer
documentair krediet betaalbaar per zicht
  ... onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld...Lees meer
documenten tegen betaling
  ... onder de term documenten tegen betaling verstaan we de in het incassoverkeer voorkomende instructie om de aan een...Lees meer
effectieve rente
  ... de effectieve rente geeft aan wat een hypotheek daadwerkelijk kost bij de berekening van de effectieve rente wordt rekening...Lees meer
gewone betalingsopdracht
  ... we spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te...Lees meer
kassier
  ... een kassier of ook wel kassiersbedrijf is een instelling waarbij tegen betaling geld in bewaring kan worden gegeven en die...Lees meer
loondienst
  ... we zeggen dat iemand in loondienst is of werkt als hij als werknemer door een werkgever tegen betaling van loon...Lees meer
vervroegde aflossing
  ... onder een vervroegde aflossing verstaan we het aflossen van een lening vã³ã³r het verstrijken van de looptijd van de...Lees meer
verklaringsprocedure
  ... onder een verklaringsprocedure verstaan we het verkrijgen van een verklaring van de derde beslagene nadat hij hiertoe voor een rechtbank...Lees meer
betaalbaarstellen coupons of dividenden
  ... onder het begrip betaalbaar stellen van coupons of dividenden verstaan we bij obligaties het aanwijzen van...Lees meer
voor de spot handelen
  ... met de term vóór de spot handelen wordt het aan of verkopen van verhandelbare valuta trade currency...Lees meer
automatische betaling
  ... Een automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch...Lees meer
bank van lening
  ... Bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
lommerd
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
ome jan
  ... bij de bank van lening kan men duurdere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen als bijvoorbeeld sieraden kunst antiek etc tegen...Lees meer
betaalcheque
  ... de zogenaamde betaalcheque werd ook wel de groene betaalcheque genoemd het was een door de banken in nederland gezamenlijk ingevoerde cheque...Lees meer
betaalkantoor
  ... een betaalkantoor is een instelling die is aangewezen voor de betaling van af te lossen obligaties betaalbaar gestelde dividenden en...Lees meer
betaalvorm
  ... onder de betaalvorm verstaan we de manier waarop betaald wordt bijvoorbeeld met contant geld met een betaling via een pinautomaat...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
betalingsconditie
  ... onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt in het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de...Lees meer
betalingskrediet
  ... onder een betalingskrediet wordt een documentair krediet verstaan dat bij een in dat documentair krediet met name genoemde bank beschikbaar...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
bijlagerijk verkeer
  ... onder bijlagerijk verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij naast de zeer beknopte omschrijving op het dagafschrift de...Lees meer
schriftelijk verwerkte betaling
  ... schrijven is in de optiewereld een andere benaming voor het verkopen van opties...Lees meer
verschenen rente
  ... onder de verschenen rente verstaan we de rente waarvan de betaling opgeëist kan worden door door de crediteur die...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
betalingskorting
  ... een betalingskorting is een vorm van korting die vaak wordt gegeven als er contant wordt betaald...Lees meer
voorlopige surseance van betaling
  ... een voorlopige surséance van betaling is een surséance van betaling die de rechtbank verleent onmiddellijk nadat de...Lees meer
spot
  ... de term spot staat voor de dag twee werkdagen na heden het is gebruikelijk op de internationale geld en valutamarkten...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
stortingsdatum
  ... onder de stortingsdatum verstaan we de dag waarop een betaling uiterlijk voldaan moet zijn...Lees meer
terugkoopverklaring
  ... een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling...Lees meer
tijdstip van betaling
  ... het tijdstip van betaling wordt volgens de rechtspraak geacht te zijn voltooid op het moment dat het verschuldigde...Lees meer
toerekening van betaling
  ... onder toerekening van betaling wordt verstaan dat de schuldenaar van meerdere schulden bij betaling mag verklaren welke schuld...Lees meer
surséance van betaling
  ... surséance van betaling is een door een rechtbank verleend algemeen uitstel van betaling op verzoek van een schuldenaar...Lees meer
emissierekening
  ... een zogenaamde emissierekening is een speciale rekening die een bank aanhoudt bij necigef deze rekening wordt gebruikt om aandelen die...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
chapter11
  ... chapter 11 is de amerikaanse benaming voor surseance van betaling als u in een amerikaanse artikel ziet staan dat het...Lees meer
chartale betaling
  ... onder chartale betaling verstaan we een betaling met munten en of bankbiljetten...Lees meer
cheque aanbiedingstermijn
  ... met het begrip cheque aanbiedingstermijn wordt de periode bedoeld waarbinnen een cheque ter betaling moet worden aangeboden...Lees meer
effectieve betaling
  ... effectieve betaling is een beding bij een lening dat stelt dat een schuld in vreemde valuta ook weer in...Lees meer
geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer
girale betaling
  ... onder een girale betaling verstaan we een directe overschrijving van de ene bank naar de andere ofwel het saldo...Lees meer
gegarandeerde cheque
  ... onder een gegarandeerde cheque verstaan we een cheque waarvan de betaling door de bank waarop deze cheque is getrokken...Lees meer
zich rembourseren
  ... we spreken van zich rembourseren als we bij een remboursbank dekking vragen en krijgen om een betaling te doen...Lees meer
afloopdatum van een documentairkrediet
  ... Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet...Lees meer
aflopend documentair krediet
  ... Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat...Lees meer
betalingsprovisie
  ... met het begrip betalingsprovisie verstaan we een vergoeding voor het verrichten of doen verrichten van een betaling onder een documentair...Lees meer
dienst der lening
  ... onder de dienst der lening verstaan we de verplichtingen van de debiteur tot betaling van de rente en...Lees meer
periodieke opdracht
  ... een periodieke opdracht wordt ook wel automatische betaling genoemd het is een betalingsopdracht die &#8211 tot herroep of vervaldatum...Lees meer
periodieke overboeking
  ... een periodieke overboeking is een betaling die op grond van een speciale eenmalige opdracht die periodieke opdracht wordt genoemd...Lees meer
slotuitdelingslijst
  ... de slotuitdelingslijst is de laatste van de uitdelingslijsten soms de enige uitdelingslijst aan de hand waarvan de liquidatieopbrengst van geval...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
exportincasso
  ... het begrip exportincasso heeft 2 betekenissen1 de combinatie van alle op een exporttransactie betrekking hebbende incassodocumenten2 het geheel vanhandelingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.